Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:


Velkommen til "Sct. Georgs Gildet i Faaborg"

        • Har du tidligere været spejder?
        • Er du nuværende spejder?
        • Interesserer du dig for spejderidéen?


Kan du svare ja på bare ét af ovennævnte spørgsmål, så kan du blive gildebror i "Sct. Georgs Gildet i Faaborg"

I Sct. Georgs Gildet i Faaborg er vi ca. 50 medlemmer af begge køn. Vi kommer fra alle grene af samfundet og har det til fælles, at vi har været spejdere eller har interesse for spejderarbejdet.


Vores formål er at være med i det kammeratlige samvær, at arbejde med personlig udvikling og at deltage i opgaver til støtte for spejderarbejdet og humanitære formål.


Vi mødes en gang om måneden. Vi er opdelt i syv grupper sammensat af ledelsen for to år af gangen. Grupperne mødes på skift i hinandens hjem og også her er mødeaktiviteten en gang om måneden.Back to content | Back to main menu