2017 - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

2017

Om gildet > Dagbog
 
Og nattergalen sang…..tror vi!
I ualmindelig smukt vejr mødtes en stor flok gildebrødre på Nielsens parkeringsplads, hvor vi blev budt velkommen, fordelt i bilerne og satte os godt til rette, mens vi i ”hælene” på Kirsten Bundgaard kørte på den smukkeste tur, som vi kan præstere her i Faaborgs omegn. Ud gennem gamle Svanninge og op mod Haastrup gennem det dejligste terræn med blomstrende grøftekanter og udsprungne syrener. Vi sluttede køreturen lidt uden for Haastrup, hvor bilerne blev parkeret og vi snoede os forbi en stor flok heste med ryttere, der også var ude på en dejlig tur, lige til vi fandt en bil med trailer og havebord og stole. Selvfølgelig var det Hartvig, der havde fundet et ualmindelig skønt sted at parkere sig på. Her fik vi alle en ”lille en” til halsen, inden vi gik videre op gennem skoven til Sacha, en stupa, et tempel for meditation og bøn.
 
Den symboliserer fred mellem alle folkeslag og det guddommelige i dets mange forskellige aspekter. Sacha’s indre kammer befinder sig over og under jorden, og der er plads til 8 personer. Sacha indeholder relikvier og symboler, fortrinsvis fra buddhistisk, hinduistisk og indiansk spirituel tradition.
 
De personer, som har bygget den, tilhører ikke nogen bestemt trosretning, men er dybt forankret i bevidstheden om den guddommelige energi og altings enhed.
 
Sacha er bygget for alle, uanset tro og overbevisning.

 
Efter at have undersøgt de mange flag, der hang rundt på pladsen ved stupaen og efter at have nydt stilheden, der var på pladsen, bevægede vi os stille ned mod den ventende bil og de mænd, der havde sat sig og nydt det i skovens dybe stille ro. Det var godt nok en lidt svær tur for de gangbesværede, men de så ud til at have nydt det.
 
Nu fik nogle en lille pilsner eller en lille skarp, inden de, der var chauffører, fandt bilerne og kørte os alle til Trente Mølle.
 

Uha, hvor var der panik på et øjeblik. De gode hjemmelavede boller var låst inde, og vores udleverede nøgle passede ikke til låsen. Nå, Gud ske lov lykkedes det at få adgang til bollerne og få dækket op ude i det skønne vejr. Det var meningen, at vi skulle have sunget lidt, men sangbøgerne havde puttet sig derhjemme, og der blev så til gengæld snakket rigtig meget, og det var da også dejligt. Inge Bild fortalte os om stupaen og Hartvig læste en god historie af Villy Breinholst, og således var alt i orden.
 

Vores nye gildemester rejste sig og takkede de to arrangerende grupper, seniorgruppen og gruppe 4 for et godt og spændende arrangement. Vi andre kunne ligeledes takke for de skønne pålægsboller og den dejlige aften, der ikke kunne have været valgt bedre.
Kirsten R.
Sct. Georgs Gildehal
24. april 2017

Vi startede med American Patrol spillet af Glenn Millers orkester, hvoref-ter Jytte bød velkommen til Gildebrødrene og specielt til vor nye
gildebror Vibeke Andersen, der havde søgt om optagelse i vort Gilde.

Vibeke Andersen fortalte kort om sit liv, som startede som spejder i København, og som fik indflydelse på hendes liv, idet hun tog læreeksamen fra Vordingborg lærerseminarium. Hun har opholdt sig nogle år i Italien og på Grønland hvorefter hun kom til Pontoppidanskolen i Nr. Broby. Har også været rejseleder i Italien og Tyskland. Fritidsinteresser er korsang, roning gymnastik og billetsælger i Helios teateret.

Herefter blev Vibeke optaget, og er gyldigt medlem af Gildet idet hun sat-te sit navn i ”Skråen”. Endvidere udleverede Jytte Gildenålen, som bevis på medlemskabet.

Jyttes sidste Gildemestertale (se her) Lord Baden-Powells erindringer fra 1957, og om spejderloven ikke er formet som en række ”du må ikke”. Et forbud kan virke æggende i den forkerte retning, og kan provokere drenge og piger til hvad vej de skal gå. Drenge og piger skal ikke lade sig lede af ”du må ikke, men du skal”. Derfor vil spejderloven hellere vise pigen og drengen den rette vej. Den fastslår, hvad der er god tone blandt spejdere og hvad man forventer af dem. Dette kender vi gildebrødre jo også, og skal leve op til.

Efter gildemestertalen hørte vi Limelight med Per Nielsen.

Herefter aflagde vi vort Gildeløfte i samlet flok.

Jyttes sidste job som gildemester var, at indsætte Birgitte som Gildemester, og overdrage hende øksen og Gildemesterkæden.

Udgangsmusikken var In the Mood med Glenn Millerrs orkester.
Erik

PS! Dette års Sct. Georgsbidskab var fra Finland her
Ny gildemester
Årets Gildetimg blev afholdt mandag d. 27. marts 2017 i Det Gamle Bibliotek. Traditionen tro startede vi med at spise gule ærter med det hele. Vi sang Johs. Johansens vise om gule ærter og vi nød ærterne, så vi efterfølgende kunne Oh, hvilken aftenstund, maven er tyk og rund.
 
Kl.19.30 blev selve Gildetinget åbnet med valg af Hartvig Fritzen som dirigent. Gildemester Jytte Hjort Madsen meddelte, at hun ikke, som det stod i indkaldelsen, ønskede genvalg til gildeledelsen. Hun aflagde herefter beretning (se her) for det forløbne år, der blev godkendt uden bemærkninger.
 
Da der ikke var indkommet forslag til behandling, blev regnskabet behandlet. Gildeskatmester Vibeke Bargsteen svarede på spørgsmål og regnskab, budget samt uændret kontingent på 400 kr. pr. halvår blev godkendt.
 
Det nedsatte Spejderudvalg havde gennemført en analyse af kontakten til spejderne (se her) samt faaborggildets muligheder for at øge samarbejdet. Den aldersmæssige sammensætning af gildet i øjeblikket bevirker, at udvalget ikke kunne anbefale øget aktivitet, men at opgaven med rekruttering med særlig indsats overfor 50+, der ikke længere var spejderledere eller spejderforældre fremover blev varetaget af uddannelsesudvalget. Spejderudvalget kunne herefter nedlægges. Rapporten gav ikke anledning til bemærkninger.
 
Øvrige udvalg og grupper aflagde beretning som refereret i Gildenyt og på hjemmesiden i det forløbne år.
 
Rotationsprincippet ved valg til gildeledelsen kunne opretholdes, da Birgitte Møller efter opfordring stillede sig til rådighed som kandidat til gildemesterposten. Det opleves af flere som en god idé, at der sker udskiftning på posterne i gildeledelsen efter 3 år. Birgitte blev valgt med akklamation.
 
Valg af øvrige embedsmænd og udvalgsposter kan ses her.
 Palle
 
 
Distriktsgildehal med ridderoptagelse
 
på Korinth efterskole (spejderskolen)
14. marts 2017
 
Der var mødt 72 gildebrødre til denne Distriktsgildehal.
 
Efter en halv times vandregildehal, hvor man fik hilst på mange kendte og ukendte medlemmer fra andre gilder, blev der kaldt ind til selve Gildehallen, hvor distriktsledelsen
 
sad i højsædet.
 
Distriktsgildemester John Madsen bød velkommen, og fanen blev rullet ud til ”Der er ingenting, der maner---”
 
Herefter blev navnene på de 3 væbnere der skulle slås til riddere, og de blev ledsaget ind i hallen.
 
 
Grete Christensen havde fået spørgsmålet: ”At være barmhjertig, at være noget for andre.”
 
Dette besvarede hun med at fortælle om sin barndom, sin ansættelse på Faaborg apotek, under 4 apotekere, og om sit store arbejde som frivillig i Ældre Sagen og på Tømmergården.
 
 
Jens Overmark havde fået spørgsmålet: ” Personligt ansvar.”
 
Dette besvarede han med hvordan man efterlader en bedre verden til vore efterkommere. Foreslog blandt andet, at man tænkte over vores vandforbrug, måden at køre bil, ikke bare give den gas, men tænke over hvor hårdt man træder på speederen , og se længere frem i trafikken end bare til forreste kofanger. Affald i naturen.
 
 
Jørn Stensdal havde fået spørgsmålet: ”Træd op mod falskhed, og svig, og hvordan efterlever vi det?”
 
Dette blev besvaret med; Som spejder dygtiggør man sig, lærer at begå sig i naturen og at tage hensyn til den og til andre mennesker, og ikke altid kræve sin ret. Hvis man tager denne lærdom med sig ind i voksenlivet, er man godt rustet. Gennem sin gildetid udbygges denne lærdom.
 
 
Herefter aflagde de 3 væbnere på skift ridderløftet, og fik ”ridderslaget” hvorefter de indskrev sig i riddernes bog.
 
 
Distriktsgildemesterens tale handlede om mos.
 
”Har du husket at takke dit mos i dag, da det er skyld i, at vi kan trække vejret.”
 
Ny forskning har vist, at tidlige landplanter var med til at ilte Jorden tilstrækkelig til, at mennesker senere hen kunne udvikle sig. Så tænk på det næste gang du forbander mosset i din græsplæne.
 
 
Efter gildehallen havde efterskoleeleverne lavet er anretning med forskellige tærter, og et overdådigt salatbord, samt forskellige hjemmebagte brød, et fantastisk måltid. Endvidere hjemmebagt kage samt te og kaffe.
 
Under middagen fortalte to af skolens elever om livet på skolen. Det gennem gående tema var, at man havde det virkeligt rart, og tog hold om hinanden. De første 14 dage foregik uden for i telte og shelter, og i alt slags vejr. Her var ingen kære mor.
Erik
 
Foredrag me visepolitiinspektør Henrik Justesen
07. februar 3017

Uhyre interessant foredrag blev et tilløbsstykke -75 personer
Vicepolitiinspektør Henrik Justesen foredrag om personfarlig kriminalitet fik rigtigt mange tilhørere – både gildebrødre og andre gæster – til at møde op på ”Det Gamle Bibliotek” tirsdag den 7. februar.
Det var en kold, blæsende vinteraften, men det uhyre interessante foredrag fik snart tilhørerne til at glemme alt om vinter og kulde.
Henrik Justesen er leder for afdelingen, som efterforsker drabs- og æresrelaterede forbrydelser, seksualforbrydelser og brandsager (serieforbrydelser). Der er 29 efterforskere i afdelingen.
Vi hørte om opklaringen af nogle af de meget store sager på Fyn. De 14 påsatte brande i Dalumområdet blev opklaret ved et fantastisk minutiøst arbejde, hvor selv den mindstedetalje kan være det endelige bevis. DNA-spor på en stol, der vendte forkert, spor på en  flaske et usædvanligt sted – ingen tilståelser men så mange indicier, så det gav 5 års fængsel. Det var værdier for mange millioner, der var brændt af – Roklubben, Bondestuen,
Spejderhytten – blot for at nævne nogle få.
Drabene i Tusindårsskoven blev også opklaret ved et fantastisk omfattende arbejde, som involverede videoafspilninger, frømandskorpset hjælp til at finde mordvåbnet, 1372
rapporter, 987 afhøringer. Det resulterede i anholdelse af hovedmistænkte, som nægtede
alt. Dom blev afsagt den 28. april 2012 og lød på livsvarigt fængsel. (Og livsvarigt betyder
livsvarigt – men der kan ansøges om benådning efter 16 år.)
”Manden i den røde bil” er en seksualforbrydelse, der krævede en meget omfattende efterforskning, 2 små skolepiger var overfaldet på vej fra skole på helt samme måde, men to forskellige steder på Fyn. Tilsyneladende bagateller uden betydning, ting som pigerne havde bemærket, videoafhøring af pigerne førte til afholdelse af manden, som i sin dagbog planlagde et nyt overfald. ”Gud fortalte ham, at han skulle gøre det”. Dommen blev en behandlingsdom med forvaring på livstid.
Justesen fortalte, at der er uopklarede sager, som hurtigt bliver genoptaget, hvis der  kommer nye oplysninger – bl.a. sagen om stenkastningen på motorvejen, hvor der stadig er løfte om en dusør på kr. 250.000 for oplysninger.
Den arrangerende gruppe havde sørget for et dejligt kaffebord, hvor der så blev tid til mange interesserede spørgsmål.
En fin aften sluttede med en sang og meget stort bifald til Henrik Justesen.
Inger B.

Nytårsgildehal
10. januar 2017

Nytårsgildehal med gæster
Flere nye gæster, var mødt op i aften i Det gamle Bibliotek. Det var dejligt at se nye ansigter, og nu venter vi spændte på, om det også er nye gildebrødre.
Indgangsmusikken var i aften Kronprins Frederiks Honnørmarch. Dørherolden slog sit slag i gulvet og vi gik roligt på vore pladser. Gildemesteren bød velkommen til Nytårsgildehallen og bad os afsynge ”Der er ingenting der maner”, mens vores faneherold rullede fanen ud.
Det var en ganske særlig aften. Inger Birkemose havde den 17. nov. 2016 været gildebroder i 50 år. En fantastisk lang tid. Gildemesteren roste Inger for det store arbejde, hun havde lagt i de mange år, hvor hun havde været gildebroder. Inger har stadig venner i de gilder, hun har forladt, og det vidner om den interesse, hun har sammen med andre gildebrødre. Vi i Faaborggildet ønsker Inger hjertelig til lykke med jubilæet! Så manglede Inger bare at få 50-årsnålen, som gildemesteren hæftede på hende.
Jytte holdt en gildemestertale om deres nytårsaften derhjemme - se her.
Vi sang Elna Kiersgaards dejlige sang ”At række hinanden hånden”, og så var det
Gildemesteren, Skatmesteren og Kansleren, der på skift fortalte lidt om symbolerne Sct. Georgs sværdet, lysene på højsædet, Dannebrog, vort håndtryk med venstre hånd, Gildemesterkæden, Gildemesterens økse og heroldstaven. Dette var for at de nye kunne få et lille indblik i vore ritualer.
5 minutters Sct. Georg blev holdt af Jørn Stensdal. Han tog udgangspunkt i vores gode hensigter med baggrund i Gildeloven og Gildeløftet. Det var et indlæg, der satte mange tanker i gang. Vi har en gildebror, der har virkelig brug for hjælp. Hans hus er solgt på tvangsauktion, han bor pt. i sit sommerhus, men der er lukket for el og vand. Gruppen har forsøgt, men forgæves. Såfremt I har forslag til, hvordan man kan nå denne gildebror, så bedes man henvende sig til Jørn. Der er virkelig brug for, at gode kræfter tager hånd om problemerne.
Vibeke, vores skatmester, fortalte nu om det takkebrev, hun havde modtaget fra CEO BØRNEfonden. Vi er sponsorer for nogle af verdens fattigste lande, og vi har været medvirkende til, at et sponsorbarn har fået
mulighed for at gå i skole, adgang til sundhedstjek og adgang til rent vand. Forældrene har
fået hjælp til at skabe sig en indkomst, og lokalsamfundet har fået hjælp til at bygge skoler, børnehaver, sundhedsklinikker og brønde.
Børn og unges rettigheder er kommet på skoleskemaet, lokale sundhedsmedarbejdere i Benin er blevet trænet i fødselshjælp, nye lærere skal undervise uden vold, zika-smitten søges holdt nede, børnene i Burkina Faso undervises gennem leg og læring osv.
Alt dette er så afgørende for børn og familier, der bor i de fattigste dele af verden. Derfor takkede Bolette Christensen for vores støtte.
Vi sluttede med at synge ”Sig månen langsomt hæver”. Ulla læste Gildeloven og Dannebrog kunne rulles ind.
Udgangsmusikken var et stykke rigtig nytårsmusik: H.C. Lumbys Champagnegalop.
Eftergildehallen var med dejlig nytårsmad: Grønlangkål med skinke og medisterpølse samt hvide og brunede kartofler. Det var godt som altid, når Svanninge Sognegård laver mad ud af huset.
Der blev sunget flere sange fra sangbogen og stemningen var god ved bordene. En skål manglede heller ikke, og de flotte serpentiner snoede sig hen ad bordet kun afbrudt af små champagneglas med glimmer i. Jo, det var rigtig nytår. Solskinskassen gik rundt, bogen, hvor navne på deltagerne blev skrevet, gik rundt, og Birgitte Møller slog igen et slag for frimærkeklipning. Jytte kunne slutte aftenen med at takke Gruppe 6 for et fint arrangement.
Kirsten R.

Back to content | Back to main menu