2017 før 1. maj - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

2017 før 1. maj

Om gildet > Gildemesteren
Gildenyt
Maj 2017

I et afsnit fra bogen ”Fynsk så det synger”, står der om Fynske Remse-bælter. Remser kunne bevæge sig fra by til by og skifte stednavne og per-songalleri ud var almindeligt.
August F. Schmidt skrev i 1957 i bogen Danmarks byremser. På Fyn fin-des to remsebælter, hvor det er samme byremse, der går igen fra egn til egn, blot med nye stednavne føjet ind i linjerne. Det ene remsebælte går i skrå linje ned over øen fra Kerteminde til Faaborg. Det andet er at finde i de nordfynske herreder, fra sognene ved Odense Fjords vestside og hen til Middelfart og Gamborg Fjord. På Nordøstfyn lød en remse. Kjærby e` en krone Viby ligger til sjune (syne) Drigstrup er vor hovedstad. I Bregnør får vi kun lidt mad.
På Middelfart- egnen fandtes en anden remse, optegnet i flere former og skiftende stednavne. En af de ældste versioner var: Båring og Blanke, de ligge på en banke; Roers- kirke har ingen taarn, derfor ligger Viby så langt derfra. Rolund er en liden stad. Balslev er en sulten rad. Indslev er et herreslot. Kjærbyholm er så meget godt. I Kjørup har de ikke uden rotter og mus. I Kjærby kan de ikke låne en stodder hus.
Risum ligger i lune. Asperup er en krune (krone).
Det var så det sidste indlæg fra den gamle gildemester.
Næste gang er det Gitte Møller der har ordet.
Med Gildehilsen
Jytte.
 
SCT. Georgs Gildehallen
 
24.aproæ 2017

SCT. Georgs Gildehallen står nok for de fleste af os som  den gildehal, der har den største betydning. Det er den aften, hvor vi aflægger vort gildeløfte, det er den aften vi tilkendegiver, hvad vi står for.
I en bog af Lord Baden – Powells erindringer fra 1957. Er spejderloven ikke formet som en række du må ikke.
Et forbud kan virke æggende i den forkerte retning og kan provokere drenge og piger til hvad vej de skal gå. Drenge og piger skal ikke lade sig lede af, du må ikke, men du skal.  Derfor vil spejderloven hellere vise pigen og drengen den rette vej. Den fastslår hvad der er god tone blandt spejdere og hvad man venter af dem. Troværdig – trofast – ærlig – hjælpsom – en god kammerat – ridderlig - god mod dyr – lydig – tage det hele med godt humør – sparsommelig og ordentlig – ren i tanke, sind og handling. Meget af dette er jo også noget vi Gildebrødre skal leve op til.
I Gildeløftet står der. At hjælpe andre. Det er jo også noget vi siger ja til. Hvor meget efter lever vi det så ? Det tror og håber jeg at alle gildebrødre gør. Der er mange ensomme mennesker både ældre og unge. Hvor et lille besøg – en hjælpende hånd til ting, som for dem er et stort problem. En snak over en kop kaffe , hvor hverdagens problemer bliver drøftet.
At gøre en tjeneste for andre, betyder meget for personerne der får en hjælpende hånd og for en selv. Men hvor meget tænker vi over hvad vi gør og hvor meget hjælper det. Ved at være hjælpsom over for andre, har man det også selv godt.
Husk at gemme alle de positive timer.

Når vi nu om lidt skal slutte hvor kæde og aflægge gildeløftet må det være med en indre følelse af glæde, en glæde ved at være gildebror, en glæde der gør hvor hverdag til noget dejligt, og så ledes påvirke andre så deres hverdag kan blive lidt gladere og lysere.
Det er jo bare ikke så nemt, det er ikke bare noget vi gør – noget vi tænker på – men kan vi føre det ud i livet er vi på rette vej.
Gildenyt
April 2017

 
Kære Gildebrødre.
 
Denne gang har jeg lyst til at skrive om bjergvandring på Fyn. Har vi da nogle bjerge på Fyn? Er der nok nogen der tænker. Det fynske landskab er venligt og  ikke storladent, men det rummer en hygge fred og idyl, noget yndefuldt som taler til os, når vi færdes i landskabet. Har Fyn så flere bjerge end andre landsdele? Der er jo mange by navne der ender på Bjerg, er det så fordi, der har været, eller er en lille knold. For århundreder siden skuede nogle odenseanere mod sydøst, så en lille knold stikke op over havets overflade. Den blev kaldt Munkebjerg. Jo der er bjerge på Fyn og der har nok været mange. Mellem Sdr. Nærå og Årslev lå Ibjerg på 62 meter. Lundebjerg mellem Søllinge og Sødinge på 80 m Derfra kan der ses til Odense. Øksnebjerg på 54 m. mellem Ferritslev og Ellinge. De to sidste er åse, istidsgrus. Øksnebjerg er blevet til motorvej. I Bellinge finder man Bondebjerget. Der stødte de danske og  svenske hære sammen. Bønderne fra Bellinge bevæbnede sig med forke, spyd og høstjern - og drev svenskerne på flugt.  Derfor fik banken hvor det skete navnet Bondebjerget. Torskebjerg finder man bag Kerte kirke. Ja og hvorfor hedder det så det? Sagnet fortæller at nogle ungersvende havde i en nærliggende å fanget sig en torsk. Deraf navnet Torskebjerg. Gud og Djævlen har også lagt navne til bjerge på Fyn.
 
Djævelsbjerg var en grusgrav med stejle sider, den fik navnet fordi der skete mange uheld og ødelagte fortænder. Brændholt Bjerg ved Frøbjerg er en Fynsk perle. Toppen rejser sig majestætisk, fjeldet venter. Ja så må vi jo heller ikke glemme Frøbjerg Bavnehøj som er Fyns Højeste med 131m. Trebjerg som er Fyns tredje højeste punkt på 128m, inden længe kommer der en kikkert. I klart vejr er der udsigt ud over Øhavet. Fyn har flere hundrede bakker, så det er bare med at komme ud og opleve landskabet.
 
Med gildehilsen
Jytte.
 
Gildeting
27. marts 2017

 
Ja så er det tiden til at se tilbage igen. November 2016 mistede vi Bodil Nielsen. Vi er 45 gildebrødre. Fordelt på 6 grupper. Vi har holdt 6 Gildehaller

Til vores SCT. Gildehal blev Kirsten Lund optaget. Nattergal turen gik til Pipstorn hvor vi hørte historien om alle de gravhøje der er derude. Kræmmermarkedet i Juli var godt besøgt, der blev udsolgt, det er jo dejligt.   Så var der friluftsgildehal på Trente mølle hvor Ulla Glynn – Buchnell blev optaget. Den 27. august havde Sund og Alpegruppen 100 års Jubilæum. Gildet var der også for at ønske tillykke med de 100 år. Det var en rigtig dejlig dag, solen viste sig fra sin pæne side. Vi har haft 2 ture til Clay og Jernalderlandsbyen. Der blev også kørt en tur ud i det blå med de ældre. turen gik til Troense. 1. september var jeg en tur i Årup. Det var spejdermuseet der var på dagsordenen, der blev nedsat en bestyrelse som så arbejder med at finde et egnet lokale. 24-25. september var Vibeke og jeg til Gildemester Stævne på Bygholm. Vi har haft 2 foredrag. Ruth Espersen holdt foredrag om Kongehuset set indefra. Sidst i november havde vi julemarked på biblioteket. Det var rigtig godt besøgt, især fredag. Der blev alt også solgt. i november hentede vi fredslyset i Domkirken. Lyset besøgte tre kirker Fåborg, Diernæs og Haastrup. Så efter en travl november var det tiden at vi skulle nyde os selv, det gjorde vi så ved til at holde Julemøde for Gildebrødre med ledsagere. Det var en god og hyggelig aften. Der havde vi lige fået vore nye sangbøger, jeg tror alle synes om dem. Så nåede vi til Nytårsgildehallen. Hvor Inger Birkemose fik 50 års nålen. Nogle af os havde inviteret gæster med, for at give et indblik i hvad Sct. Georgs gildet er, nå der kom kun et par stykker, men det kan da være det skal prøves igen. Så havde vi et foredrag med Politimester Henrik Justesen som fortalte om hans arbejde set inde fra.

Den 14. marts stod vi så for Distriktsgildehal med ridder optagelse. Det var på Spejderskolen i Korinth det blev afholdt. Grete Christensen, Jens Overmark og Jørn Stensdal aflagde deres Riddersvar. Derefter havde skolen sørget for hvad der skulle nydes. Det var en dejlig aften.

Ja der er sket meget i vores gilde det sidste år. I efteråret manglede spejderne en hjælpende hånd til at tømme Kontainere. Det gjorde de også her i marts. Vi var nogle fra gildet der meldte sig. Det er ikke noget vi skal være bange for at hjælpe til med. Der er nogle mænd/ kvinder fra Spejderne til det tunge. Der er en masse ting der skal sorteres og lægges i kasser.

Hermed giver jeg min beretning videre ril Gildetinget.
 
 
Afsluttende bemærkninger
 
Så blev vores Gildeting overstået og der blev valgt min afløser. Jeg siger held og lykke til Birgitte. Jeg ved du bliver en god Gildemester.
En stor tak skal også lyde til Kansler og Skattemester ja til alle i Gildet for jeres hjælp og opbakning.
 
Jytte.
Gildenyt
Marts 2017

Kære Gildebrødre.
Nu nærmer tiden sig hvor der skal sendes gækkebreve, men hvor mange af os gør det i dagens Danmark, sikkert ikke mange. Jeg har i mine gemmer fundet en bog med gækkerier for 100 år siden.
 
Gækkevers fra Fyn, gækkeversene i bogen er hentet fra en  samling gækkebreve. De har tilhørt Henriette Caroline Rasmussen fra Horne. Alle brevene er skrevet til "Jette" af familie- og vennekredsen der boede på egnen. Brevene er fra perioden1879-89. Samlingen er på 109 gækkebreve og indeholder ca. 65 forskellige vers. De fleste er skrevet af børn, men der også voksne der har skrevet. Det vigtigste i datidens gækkebreve, var ikke - som det er nu, at den anonyme afsender skal gættes, og hvis ikke så udløses et påskeæg. Der er dog enkelte opfordringer til at give gilde, det er en ting der er kommet ind fra bindebrevs-skikken som var fra 1879-1889. Kun ganske få taler om æg for et gætte brev. I mange vers bruges betegnelsen "Lilje" i stedet for" vintergæk" eller" sommergæk" som blomsten også kaldets. Måske kan der være tale om religiøst inspirerende breve til ST. Dortheas ære. Hendes navn er knyttet til årets første blomst Dorthealiljen. Dorthea spillede en stor rolle i den fynske fortæller tradition helt op til århundredskiftet.
 
Samlingen af Jettes gækkebreve findes på Dansk Folkemindesamling i København. Et af gækkeversene lyder. En Rosenkrans jeg binder. Omkring mit lille brev. En gækkeblomst du finder. Lagt ved de ord jeg skrev. En rosenkrans til ære.
 
Skal være dig min ven. Og gækkeblomsten bære. Et vink om sommeren. Så vil vi os da fryde. Udi vor ungdomstid. Og mangen glæde nyde. Når sommeren kommer blid. Den hårde vinter viger. Nu med sin kulde væk. Men jeg til slutning siger. Du er min sommergæk. Et andet gækkevers fra 1898 lyder sådan. Jeg vil ikke hykle: - når jeg ser dig cykle, får min tanke et knæk, for du ligner en Gæk. Derfor skal du også bære Min gæk som emblem, du kære.
 
Med Gildehilsen
Jytte.
Gildenyt
Februar 2017

Kære Gildebrødre.
Marie Vorre Løgstrup skrev i Ældresagens blad i februar 2016. Det er nu, du skal tænke på dage der kommer, det er nu du skal tænke på solskin og sommer. Lær af små vintergækker og erantis at fornemme en ny kraft, og af fuglenes sang at få livslysten tilbage.
Lær at stå stille for bare at nyde alt hvad forårets velvære kan byde på. Tæl de dage som er lyse og lange, glem de mørke skygger som gjorde dig bange. Men lev livet og gør dit bedste. Lær at omgås andre og have re-spekt for din næste. Giv dig tid til i frihed og stilhed at tænke, på de folk der er i snærende lænker- så de igen kan få livslysten tilbage.
Skøn på dagen og livet, lyt til fuglestemmerne som snart vender tilbage. Fuglene er også dejlige at iagttage her i vinteren. Mange forskellige fugle kan besøge vores fodringspladser dag efter dag. Vi får jo et afhænnings-forhold til dem, tit lyder spørgsmålet hvorfor har vi ikke set Fasanerne - Flagspætten- Stilissen - Dunpappen- gråspurve - Spætmejser- og mange andre i dag, men pludselig er de der alle.
Forårsblomster titter op af jorden. Jeg gravede de første Erantisser op den 4 januar, en rose i drivhuset som står i knop. Drivhuset er ikke opvarmet. Ja mange vil nok mene vi savner noget vintervejr. Lidt sne ville være dej-ligt, men det gør det hele mere besværligt. Men snevejret gør jo alle haver ens.
Med gildehilsen
Jytte
Nytårsgildehal
10. januar 2017

Jeg håber i alle er kommet godt ind i det nye år. Ja vejret kan man jo ikke klage over, det var til at færdes ude. Ole og jeg har en tradition som er en del år gammel. Vi har en god veninde i Odense som vi kører ud og ønsker godt nytår, får lidt frokost og en god snak.
Ja så var det jo i år at os der har Yousse som udbyder at skærmen var sort – men hvad gør det. Der er jo også noget der hedder radio, og der hørte vi så Dronningens nytårstale. Hørte hvordan der blev skramlet med papir. Fik forklaring senere at de forskellige ark papir var hæftet sammen. Vi hyggede os og kom nok lidt sent i gang med aftensmaden. Inden vi var færdig kom der 9 unge mennesker i alderen 9 – 19 år en pige og 8 drenge. De kommer hvert år for at ønske godt nytår. De går alle til skydning eller har gjort. Da jeg tit har hjulpet Ole kender de også mig. Det giver et dejligt pust af ungdom når de besøger os. De kører rundt, med en gammel barnevogn hvori de har alt godt og spændende der skal bruges til at gøre aftenen festlig. Der er ikke noget skønnere end når der kommer sådan en flok unge mennesker på besøg. De får selvfølgelig lidt at drikke og godter. Så der bliver snakket godt og hyggeligt. Ole var på et tidspunkt ude at se på vejret – da hørte han nogle der havde lyst til at se nærmere på vores postkasse.
Den var lukket op, men de var meget interesseret i at se nærmere på den. Ole hørte følgende replik. Du rør den ikke, for jeg kender dem der bor derinde. Så det overlevede vores postkasse på.
Vi havde en god og hyggelig aften trods manglende tv. Men der er jo også noget der hedder radio og ellers er vi gode til at hygge med forskellige spil. Men det er jo også dejligt at få besøg af de unge mennesker.
Engelsk Kritiker Samuel Johnson har sagt:
Hvis man ikke gør nye bekendtskaber, mens man begiver sig ud af livets vej, finder man snart ud af, at man er ensom. En bekendtskabskreds har altid behov for at blive repareret.
Gildenyt
Januar 2017

Kære Gildebrødre !
Så står vi over for årsskiftet 2017 .
Hvor er året 2016 dog blevet af? Dagene flyver jo af sted med raketfart. Jeg håber i husker at stoppe op og nyde de gode stunder der har været. Men der har jo også været triste øjeblikke. Jeg håber vi vil få mange gode timer sammen i det nye år. I 2016 skrev jeg jo fra livets kalender. Ja hvad vil jeg så finde på i år, spørger i sikkert jer selv om? For mange år siden var jeg med i en
Husholdnings forening. Der havde en husholdningskon-sulent og Bent Lillemark et foredrag i Faaborg, emnet var mad for en tier.
Sangerinden Gy Holdorf kunne andet end synge, hun elskede at lave mad og var en ivrig samler af kogebøger. Men hun var aldrig støt på en bog der kun handlede om sjov og billig mad. Hun allierede sig så med kendte og ukendte danskere og samlede alle deres gode ideer til spareretter.
Resultatet mad for en tier er blevet en morsom og højst utraditionelt bog hvor der er masser af gode tips at hente. Bogen er fra 1971.
Knækbrød og kandis og fire erantis en sten fra en blomme en ål på en tomme et hår fra en skaldet en kop der er knaldet en tand fra en due to søm og en skrue læg det på panden og gang med halvanden held tjære i uret sæt ild på komfuret rør rundt med en vandmand nu ved du hvordan man skal lave medister til fem anarkister. Halfdan Rasmussen
Hermed vil jeg ønske alle Gilde-brødre med familie et rigtig godt nytår.
Med Gildehilsen
Jytte
Back to content | Back to main menu