60 års jubilæum - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

60 års jubilæum

Om gildet > Historie
Sct. Georgs Gildet i Faaborg fylder 60 år.
Pessemeddelelse
Sct. Georgs Gildet er en forening af mennesker, der engang i deres liv har været spejdere i længere eller kortere tid.

Vi mødes to gange om måneden.

En gang enten til gildehal, hvor vi mødes under festlige former med faste, gamle ritualer og hylder vore spejderidealer, eller sammen med ægtefælle/ledsager til en aften med foredrag, virksomhedsbesøg eller andet.

Den 2. gang om måneden er der gruppemøde. Vi er lige som i spejdertiden delt op i "patruljer" - grupper på 5-7 gildebrødre, hvor vi ifølge vort formål: "mødes for i fællesskab at arbejde med personlig udvikling". Vi har et fast emne, som vi diskuterer og på den måde lærer hinanden at kende, bedre end i en stor forsamling, hvor mange har svært ved at komme frem med egne meninger.

Gildet i Faaborg blev stiftet 16. november 1940 af ni "gamle" spejdere, og den 1. gildeledelse bestod af Gildemester Axel Duus, Gildekansler G. Hammer Hansen og Gildeskatmester Børge Knudsen. I løbet af det 1. år blev der optaget yderligere 10 nye gildebrødre. Kontingentet dengang var kr. 10,- årligt.
De første år var præget af krigen. Man deltog i Dansk Luftværnsforening, havde telefonvagt på politistationen ved luftalarm, var med som bloddonorer og var medlem af vandrelaug. Desuden var en del frihedskæmpere.

Når vi ser i de gamle protokoller, hvor vi desværre mangler dem fra årene 1948-1978, kan vi se, at tiden er præget af krigen. Man samlede æbler, der blev kogt til marmelade i gruekedler på "Kassefabrikken". Der var indsamling af kastanier, der gennem L.A.B. blev brugt til svinefoder. Og man samlede brugte frimærker, hvad vi stadig gør, der blev solgt til fordel for Set. Lucasstiftelsen. Der blev også afholdt feriekoloni for unge på Avernakø.

11949 havde Set. Georgs Gildet stor succes med "åbent hus" på Brahetrolleborg, hvor slottet havde åbnet dørene for publikum. Der var 6000 besøgende, det gav kr. 9.000 - i overskud og pengene blev brugt til et nyt radioanlæg på sygehuset.

11950 var der også stor succes med "Gøglervognen", som Svend Pedersen drog landet rundt med. Gildet havde lejet et cirkustelt, der var ved at bryde sammen, idet 3500 af Faaborgs 5400 indbyggere deltog!
En anden stor succes først i 50'erne var "Set. Georgs Cabaretten", hvor Volmer Sørensen og "den gyldenblonde" præsenterede kendte og lokale navne. Det var festlige aftener, som faaborgenserne gladelig deltog i, og i de år var der ikke så stor konkurrence.

I en af isvintrene sidst i '40'erne blev der arrangeret bilvæddeløb på isen ud for Langelinie.

Senere blev der mere konkurrence om de udadvendte aktiviteter, og så blev det mere spejderne, Set. Georgs Gildet henvendte sig til. Der blev arrangeret økseløb, hvor patruljerne konkurrerede om at vinde en sølvøkse. Pigespejdernes julemarked har også fået en hjælpende hånd i mange år.

De senere år har vi igen prøvet at profilere os i form af mere udadvendte aktiviteter. Et par år solgte vi gløgg og æbleskiver på torvet, når juletræet blev tændt - og i de sidste 5 år har vi stået for det store kræmmermarked på Banegårdspladsen.

Jubilæet bliver markeret ved en fest på Klinten, hvor F.D.F.'s musikkorps underholder og spejderne står vagt med fakler.

Ved festen vil Ellen Knudsen få overrakt 50 års hæderstegnet af LandsgiIdemester Karin Baldsen. DistriktsgiIdemester Else Sudergaard deltager også i festen.

På selve dagen bliver der reception i B.L.'s lokaler, og vi håber, at rigtig mange nu- og forhenværende gildebrødre og spejdere vil komme og være med til at festligholde dagen. Der vil blive doneret penge til spejderne og F.D.F. i Faaborg, og der arrangeres udstilling af gamle ting og billeder, så der er mulighed for at opleve genkendelsens glæde.

I dag er vi 46 gildebrødre - et af vore store ønsker er at få nye medlemmer.

Sildeledelsen i dag består af:
·        Gildemester Ilse Rosgaard,
·        Gildekansler Jette Mosumgaard,
·        Gildeskatmester Lene Walther Nielsen.
Flere oplysninger ved PR-repræsentant Grete Hansen,
Sundagervej 15 - tlf. 62-61 85 10
Sct. Georgs Gildet i Faaborg fylder 60 år.

Gildemestertalen
18. november 2000.
Kære Landsgildemester Karin Boldsen - kære gæster - kære gildebrødre

Det er mig en stor glæde at ønske dig hjertelig til lykke med din 60 års fødselsdag.

Meget er der sagt og skrevet om dig - jeg er stolt over at være den, der her i aften skal være den, der skal forsøge at hylde dig, som du fortjener, selvom jeg kun har kendt dig i 16 år og ikke har været den, der har besøgt dig mest eller gjort ret meget for dig - det må jeg gøre bedre i årene fremover.

Så for at lære dig og dit liv bedre at kende måtte jeg ty til læsning af de dagbøger, jeg kunne få fat i. Heldigvis gik fjernsynet i sort en aften så jeg rigtig kunne fordybe mig i det skrevne., og det har virkelig været en stor oplevelse og berigelse for mig.

Der er i livet visse store dage, hvor vi standser op og ser tilbage, hvor vi vil mindes både stort og småt. I minders bog står både ondt og godt, men det er dog det lyse og det glade, som skinner klarest frem fra bogens blade.

Med stor forventning havde man set frem til din fødsel, som var berammet til den 16. november 1940. Fødselshjælpere var Axel Duus, Børge Knudsen og Hammer Hansen og allerede samme aften blev familien forøget med 6 nye brødre.

Til at lede dine første usikre skridt valgtes Axel Duus som familiens overhoved, Børge Knudsen skulle sørge for det økonomiske var i orden og Hammer Hansen for alle de praktiske ting i familien. Sven Guldager blev familiens første fanevagt - hvor må det have været ekstra højtidelig i denne krigstid.
Der blev arbejdet med begejstring, iver og ildhu for at give dig den bedste start på livet. Hele familien, med de valgte overhoveder i spidsen tog, som alle senere overhoveder har gjort opdragelsen og plejen af dig meget alvorlig og seriøst, og som alle jo ved er de 5 første år af et barns liv meget vigtig, de er med til at forme dets karakter og senere udvikling. Allerede da du var et par år gammel, havde man regler og vedtægter for dig og din families færden og optræden klar.

Hør blot her: Rygning under familiens sammenkomster, også kaldet gildehaller, er forbudt - dog kan overhovedet - kaldet GILDEMESTEREN - tillade tobaksrygning, hvis mødet trækker for længe ud........

Der skulle også uddeles bøder:
·        For ikke at bære emblem: 100 øre.
·        For at komme for sent: 50 øre.
·        For at bande: 100 øre.
·        For at blive væk uden meddelelse: 100 øre.
Indholdet af bødekassen skulle gå til eventuelle festligheder, måske var der allerede her tænkt på din 60 års fødselsdag......

Hvis disse regler stadig gælder, vil det efter min økonomiske rådgiver koste ca. 60,00 kr., for ikke at bære emblem. Jeg skylder vel flere hundrede kroner og mit røntgenblik har afsløret at mange, både i torsdag og i aften mangler dette mærke, så det vil skæppe godt i kassen til hjælp til din 70 års dag.

Dine første år gik hurtigt - du voksede dig stor og levedygtig - på din 2 års fødselsdag havde du 27 brødre. Du havde undgået alvorlige sygdomme og var parat til at løse de opgaver, der blev dig pålagt. Kun syntes du, at familiens medlemmer var lidt for unge - måske skulle man sætte aldersgrænsen op fra 21 - 22 år? ---- et helt andet problem end det man har i dag, hvor vi nok er lidt for gamle....

Men selvom du havde det godt og trivedes, var det alligevel som om noget manglede.....
Var det lidt varme, lidt hygge, en blid og trøstende hånd eller blot noget smukt at se på? Kort sagt - var det pigerne - kvinderne man savnede? Selvfølgelig var det det. Og i 1943 blev først Sarah Egmose Hansen og Ellen Thyge Knudsen optaget i familien og i 1944 Jesse Guldager.

Og tænkt jer, aldrig så snart havde pigerne holdt deres indtog til alles glæde, før man kaldte dem brødre. Da du fyldte 40 år, skrev Sven Guldager, Jesses mand, at hun efterhånden havde en del gildeår på sin smukke bag, og da vi har den glæde, at både Jesse og Ellen stadig er aktive medlemmer af familien , kan man konstatere, at de begge har fået endnu flere gildeår på deres smukke legemsdele..

Tillige har vi i aften haft den store glæde at kunne tildele Ellen 50 års hæderstegnet - Hjertelig til lykke kære Ellen.
De første 5 år var selvfølgelig præget af krigen - med alvor, afsavn, men også med sjove minder og med stor sammenhold, Hele familien gjorde en indsats der var dig og dine værdige - det være sig som bloddonorer, som medlemmer af luftmeldekorpset og som frihedskæmpere. I levede alle op til ordene: "At gøre sin pligt, frem for at kræve sin ret".

Og barndommen og ungdommen gik med store og spændende opgaver som at skaffe penge til Ungarnshjælpen, tæpper til Røde Kors, ligesom du satte dig det mål at skaffe 25000,00 kr. til radioanlæg til Faaborg sygehus, mange penge sidst i 4Q-erne, hvor ugelønnen var ca. 56.000 kr. Men du nåede dit mål ved at lave isbaneløb på fjorden, at få Brahetrolleborg slot åbnet for publikum, lave revyer, hvor alle de store navne fra København medvirkede, bl. a. Volmer Sørensen og Svend Pedersen,

Det var en sjov og spændende tid, men verden forandrede sig - TV holdt sit indtog, foreninger og kurser i alt muligt skød op som paddehatte, der var alt for meget at vælge imellem - var der plads til dig - kunne du blive ved med at give noget?

Det både ville og kunne du. Du forstod at tilpasse dig den nye tid og holde fast ved det, som kun du kunne tilbyde. Hele dit liv har du været stærkt engageret og interesseret i ungdommen, i samfundet, i naturen, i det internationale, i det at hjælpe andre. Mange laug har du oprettet, her vil jeg gerne nævne SOLSKINSLAUGET som har glædet mange mennesker, der trængte til en opmuntring, med en hilsen - mig selv iberegnet - tak for det.

Gennem mange år har du formået at få nogle af dine brødre (søstre), til allerede 4. januar at begynde arbejdet med at lave nisser og andre spændende ting til pigespejdernes julemarked, ligesom mange har stået frysende på byens torv for at sælge æbleskiver og gløgg. Fra pålidelig kilde har jeg hørt, at dette sker igen den 22. december.

Gennem mange år lavede du spændende økseløb for divisionens spejdere, en stor og kærkommen hjælp for lederne.

At fortælle om alle dine aktiviteter og gode gerninger gennem dine 60 år, såsom museumsbesøg, virksomhedsbesøg, nattergaleture og udflugter for byens ældre vil føre alt for vidt og rygerne vil nok bede om en pause, kun skal her nævnes Kræmmermarkedet - her har du virkelig tænk på os alle sammen. Hvis vi vil, kan vi alle få et godt og meningsfyldt arbejde, som ikke beskattes. Vi kan for en billig penge få lov til at købe de kager - vi selv har bagt - vi kan helt gratis komme af med alle de overflødige og ubrugelige ting vi ligger inde med - for derefter til spotpris at købe de for os i øjeblikket absolut uundværlige effekter. Disse afleverer I så næste år til fortsat salg. Således kommer du til  penge, som du kan dele ud til godgørende formål og det er det, der er meningen med det hele. Samtidig får alle brødrene et godt og tæt samarbejde og viser et godt ansigt udadtil.

Kære fødselsdagsbarn!
Dronning Margrethe sagde, da hun fyldte 60 år:" Er 60 år meget at fejre?"

I dit tilfælde må svaret blive et klart ja!

Du kunne nu gå på pension, tage livet lidt lettere, men sådan er din natur ikke - du er stadig fuld af energi, optimisme og gå på mod du er aktiv, kreativ, sætter dig stadig nye mål og søger nye udfordringer.

Du er - som du altid har været - omgivet af en god og aktiv ledelse, der gennem gode møder stedse holder vore ritualer, idealer og ceremonier i hævd, stedse bliver vi - dine brødre - mindet om, at vi ikke er medlem af en almindelig forening - men har aflagt et løfte, der byder os at danne vores egen mening og have respekt for andres, samt at være mod andre, som vi ønsker de skal være mod os og vore ord, der aldrig har været vigtigere end de er i dag.

Dine økonomiske rådgivere har været dygtige, således du i dag kan holde denne Flotte fest samt, som det altid er tilfældet med store personligheder, kan donere store beløb i dit navn til forskellige foreninger.

På selve dagen afholdt du en flot reception , hvor mange var mødt frem for at ønske til lykke. Her viste du, at du ikke har glemt dine rødder, da donationerne gik til alle ungdomskorps i kommunen.

Du gav helt uden bagtanke - kun for at hjælpe - men sikkert er det. at både spejdere og ledere havde en dejlig eftermiddag. De ved nu, hvem du er og hvad du står for, og når de engang, efter en forhåbentlig god og oplevelsesrig tid i korpsene - vil de måske søge optagelse i vor familie for videre udvikling af dem selv.

Tiden er en anden, end da du så dagens lys for 60 år siden. Vi skal leve i nuet - med glæde mindes fortiden og med forventning og fortrøstning gå fremtiden i møde - den fremtid alle dine 46 brødre har et ansvar for.

Jeg ønsker held og lykke med årene fremover.

Jeg vil slutte min hyldest til dig med disse ord til eftertanke:
Dagen i dag er en mærkelig dag.
Den er din.
Den kan ikke få andet indhold, end det,
du allerede har givet den.
Dagen i morgen har du ikke noget løfte på.
Du ved ikke, om du kan regne med at råde over den.
Hen dagen i dag kan du være sikker på.
Den kan du fylde med hvad du vil.
Benyt dig af det.
I dag kan du glæde et menneske.
I dag kan du hjælpe en anden.
I dag kan du leve sådan, at nogen i aften
er glad for, at du er til.
Dagen i dag er en betydningsfuld dag. Den er din.

Back to content | Back to main menu