75 års jubilæum - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

75 års jubilæum

Om gildet > Historie


Kirsten Bundgaards tale
Tænk engang 75 år!
Se jer omkring, vi er mange der er 75 år.
Jeg skulle holde en sjov tale - men hvad sjovt er der ved at blive 75 år?
I bedste fald kan man nøjes med at lide med slidgigt og rygproblemer. Det er ikke
sjovt. Jeg håber I kan sætte jeg ind i mit dilemma. - HOLD EN SJOV TALE i anledning
af Faaborg gildets 75 års jubilæum!
Hvad gør en klog mand med sin stok. Tja, hun kunne jo begynde på Lokalhistorisk
Arkiv. Det gjorde jeg så. og som I allerede har hørt og læst, begyndte vores historie
med det fantastiske , at tre agtværdige faaborgensere - tre gamle spejdere fik ideen
til at starte vores gilde.
De begyndte som de tre musketerer, men blev hurtigt til ni.
De var unge aktive personer, nu er vi 50 ikke så unge længere - men stadig aktive -
og dog.
Bliver I deprimerede - nej vel!
Vi har som sagt fået hele skabelsesberetningen, men vi bør måske kikke denne
beretning nærmere i sømmene.
Det er så moderne at sige "Ak så forandret", og selvfølgelig er det det.
Alt det formelle skulle selvfølgelig være i orden - og det blev det. Men et er
vedtægter. Vedtægter gør ikke det hele. Nej, det er menneskene - brødrene der
udgør det væsentlige. Og gildet skulle have nogle regler at arbejde efter.
De vise brødre satte sig ned, lagde hovederne i blød og nedskrev de regler, som de
fandt vigtige for at få et godt gilde. For hvordan skulle etiketten være for god
opførsel. Det er jo utrolig vigtigt at vise over for omgivelserne, at Sct. Georgsgildet i
Faaborg består af mænd med styr på tingene.
Altså: Hvordan skulle påklædningen være?- Jo, sagde de vise brødre - til gildehaller
med optagelse skulle man være iklædt festdragt. Men til almindelige gildehaller var
dresskoden pænt tøj. Jeg tror de vise fædre ville vende sig i graven, hvis de vidste,
hvordan vi i dag tager mere afslappet på den ting.
Snakke sammen indbyrdes under gildehaller og foredrag var ikke tilladt og kunne
udløse en bod.
Rygning var heller ikke tilladt! - Tænk det var i 1940 - hvor alle røg både ude og inde
og til enhver lejlighed.  - Dog kunne der gives tilladelse til at tænde cigaren, hvis
gildemesterens tale blev for lang (og lidt kedelig). Det bestemte GK.
Tiltaleformen skulle være hr. Gildemester eller hr. gildebroder - og her kom både
for- og efternavn med.
Endelig vedtog man at ingen - jeg sagde ingen - kvinder kunne optages!!
Det skal dog tilføjes at det kun holdt i tre år, for allerede i 43 blev den første
kvindelige gildebror optaget, nemlig Ellen Knudsen. Det skal her tilføjes, at hun
senere blev gildemester.
Se jer omkring - hvad havde gildet været i dag uden kvinder.
Men der skulle jo også penge i kassen.
Årskontingentet blev fastsat til 10 kr. om året. og det kostede ligeledes 10 kroner at
blive meldt ind.
Det blev ligeledes vedtaget at pålægge brødrene bødestraffe for følgende
forseelser:
For ikke at bære emblem 100 øre,
for at komme for sent 50 øre,
for at bande 100 øre,
for at udeblive uden afbud eller gyldig grund 100 øre,
for at tale privat under gildehaller og foredrag 100øre.
Bøderne skulle erlægges straks til GS. Disse bøder blev derefter lagt i "Æsken".
lndholdet af æsken - blev det bestemt, skulle gå til festligheder eller andet af
ledelsen fastsat formål.
Gildet har altid været tilhænger af en god fest. Der har været lavet bla. revyer, og
mange kendte mennesker er blevet kaldt til byen for at underholde og dermed
skaffe penge til velgørende formål.
For at GK kunne holde styr på tropperne skulle hver gildebror sætte kryds på deres
kort i kartotekskassen før et møde. Ligeledes skulle brødrene underskrive
protokollen efter mødet (ikke noget med at smutte før tiden)
Når året var omme fik alle udleveret deres mødeprocent - Jeg gad vide om der blev
giver stjerner for flittigt fremmøde.
Hvis en gildebror forlod byen skulle GK straks have besked derom.
Så gik der 75 år - og nu sidder vi her.
Mange ting er ændret bla. "Æsken" som er blevet til skotøjsæsken - gad vide hvornår og
hvorfor??
Jeg håber at historien om gildet i Faaborg fortsætter i mange år endnu.
Hvis I er blevet inspireret til at vide mere om historien, kan jeg anbefale jeg at gå på
Byhistorisk Arkiv. Ellers må I vente fem år mere på fortsættelsen!
Vi har således eksisteret i 75 år og er vokset fra 9 brødre til 50.
Godt gået Faaborg Gildet!
Back to content | Back to main menu