Gildetankens opståen - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Gildetankens opståen

Om gildet > Historie
 
    Set. Georgs Gilderne i Danmark blev stiftet i 1933 med det formål at vedligeholde sammenholdet med gamle spejderkammerater.
     Da det første Set. Georgs Gilde oprettedes, havde tanken om en "gammelspejder-forening" ligget i luften i det meste af en halv snes år, og med to vidt forskellige udgangspunkter.
     For det første ville mange gamle spejdere gerne bevare kontakten til kammerater og spejdermiljøet, som havde betydet så meget for dem, og det havde flere steder ført til oprettelse af "Tropssamfund", og det lå nær at forestille sig tanken om en landsdækkende forening, som kunne samordne lokale initiativer og samtidig virke som støtteorganisation bag spejderarbejdet.
     Den anden bevæggrund til overvejelserne var, at de halv- og næsten-voksne spejdere var ved at blive et "problem" i mange troppe - man anede ikke, hvad man skulle stille op med de 17-18-19-årige, der ikke havde vist lyst eller evner til at gå ind i en tropsledelse, men bare hang på. Problemet var blevet akut i England få år tidligere, hvor man så gav aldersgruppen navnet rovers.
     Det betød dog ikke, at tankerne omkring en støtteforening af voksne gamle spejdere var opgivet, og i 1933 tog et team af 3 københavnske "veteraner" det endelige initiativ.
 

Faaborggildet
Sct. Georgs gildet i Faaborg blev stiftet den 16. november 1940.
    ”Vi undertegnede, som den 12. Oktober af en kreds af gamle Spejdere, er blevet opfordret til at danne et Sct. Georgs Gilde og overtage Ledelsen, og som den 12. Oktober 1940 er blevet lovlig optaget som Svende i Sct. Georgs Gildet i Odense, ansøger hermed om Tilladelse til at oprette Sct. Georgs Gilde i Faaborg, idet vi højtideligt forpligter os til at lede Gildet i overensstemmelse med Vedtægterne for Sct. Georgs Storgilde i Danmark.
     Vi vedlægger vore Gildebreve og Udkast til vore lokale Vedtægter.
     Faaborg den 10. November 1940. Som Gildemester Axel Duus, som Gildekansler G. Hammer Hansen, som Gildeskatmester Børge Knudsen.”
      Den 16. November 1940 returneredes brevet med anerkendelsen underskrevet af Storgildemester Harald Petersen.
 
    Samme dag blev der optaget 6 nye gildebrødre. Sven Guldager, L. Lønnow, Kaj Larsen, Niels Christophersen, F. Hildebrandt og Arne Bager.
 
    Faaborg spejderne markerede begivenheden ved at forære det nye gilde en komplet samling af Sct. Georg.
 
    Allerede efter et år var der 14 gildebrødre – kun mænd, og der skulle proponeres af to brødre for at blive optaget. Kontingentet var det første år på 10,00 kr.
 
    Dette var den spæde start, men efter krigen kom der rigtigt gang i gildet.
      Man arrangerede feriekoloni for drenge på Avernakø. I 1949 var der åbent hus på Brahetrolleborg med 6000 besøgende og et overskud på 9.000,00 kr. (Rigtig mange penge dengang). Overskuddet gik til et nyt radioanlæg på Faaborg Sygehus. – Der var også bilvæddeløb på isen ved Langelinie.
     I 1950erne blev gildet meget kendt for at arrangere nogle fantastiske populære Sct. Georgs Kabaretter på Rasmussens Hotel. De dyre billetter blev revet væk, og på programmerne var tidens allermest kendte underholdere, både professionelle og lokale.
     I 1950 havde man i et stort lejet telt Gøglervognen med Svend Pedersen og Den Gyldenblonde. Den blev set af 3.500 Faaborggensere. Det var flot klaret af Faaborg Gildet, for på det tidspunkt boede der kun 5.400 i Faaborg.
     Kabaretten i 1952 havde Volmer Sørensen som konferencier. Blandt de medvirkende var Johannes Wahl, Jørgen Lønborg, Ole Walbom. og ”Den Gyldenblonde” som holdt en meget munter personlig tale til Sct. Georgs gildet.
     Programmets velkomstside gjorde opmærksom på, at den høje billetpris var vederlag for førsteklasses underholdning, men skulle samtidig give overskud til Gildets Hjælpefond, hvis renter støttede unges uddannelse og andre gode formål.
     Senere havde gildet arrangeret kræmmermarked sammen med Lions I Faaborg på den store parkeringsplads ved havnen. I 1999 stod Gildet for Nordisk Gildetræf der strakte sig over 8 dage. Det har også haft nogle spændende foredragsholdere så som Meteorologen Voldborg, Søren Rye, Allan Olsen og Jytte Drejer med flere.
     Gildet har sponsorbarn i Benin i Afrika, og et solskinslaug, som sender en hilsen til nogen, der har oplevet en stor sorg. Man har også haft tombola på Torvet gennem flere år, hvortil gildebrødrene har ”fabrikeret” gevinster.
     I 2010 holdt vi juletombola, salg af gløgg og æbleskiver, kaffe og pølsehorn i Herregårdscentret hvor der også var stort lotteri med gevinster fra centrets butikker, og en hovedpræmie der var en middag for 12 personer med alt. Koret ”Efterklang” sang julen ind, og sognepræst Fritze Steiner-Johansen tændte juletræet. Et rigtigt vellykket arrangement.
Back to content | Back to main menu