Gruppe 3 - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Gruppe 3

Om gildet > Nyt fra grupperne > Grupper 2015/2017
Medlemmer
Randi Rasmussen
Jan Wolffhechel
Lene Walther Nielsen
Jørgen Skovsby
Karen Lund
Torhild Østergaard

2016
Efter årets   sidste “rigtige” gruppemøde hos Hartvig kan vi fortælle om et godt, åbent og   rart samarbejde i gruppen. Hartvig havde lavet en dejlig mortensand til os og   med smagen af den gik vi i gang med en del planlægningsarbejde.
  
Foredragsaften,   julemarked m.m.m. der er nok at gøre.
  
Fra det nye   års begyndelse vil vi genoptage  gruppearbejdet, som handler om   folkevandringer op gennem tiderne. Hvad startede lavinerne af mennesker på   flugt – religion og/eller hungersnød?
  
Eller måske   noget helt tredje.
  
Rigtig god   jul til alle
  
fra os i   gruppe 4.
Anne-Grethe
2015
Vi har haft møde i gruppe 3. hos Hanne i Hårby. Vi var alle mødt, dejligt at der bakkes op om møderne i gruppen.

Gruppelederen havde et skema med, om hvor meget vi læste i Gildebladet som vi modtager fra landsgil-det. Der var bred enighed om at vi alle læste bladet, nogle artikler mere end andre, især navnesiderne blev læst med stor interesse. Vi kom også rundt om, hvordan der kommer mere tilgang til gilderne, der var enighed om, at det er svært at få flere unge med, da mange af dem stadig er aktive rundt om i spejdergrupperne.

Randi kom kort rundt om, hvad der var sket på gilderådsmøde, vi fik ligeledes en snak om det snarlige julemarked i Herregårdscenteret, fik lavet en liste over hvem og hvornår vi i 3. gruppe kan hjælpe på julemarkedet.

Gruppens julehyggeaften blev også vendt, opgaverne blev fordelt, så der ikke kommer til at mangle noget, når vi mødes d. 11. december hos Jørgen i Jordløse.
Gildehilsen
Jørgen

8. oktober 2015
Gruppe 3 holdt møde hos Lene på Ravnebjerg. Alle var mødt. Det var første gang vi var fuldtallig.

Efter de praktiske ting var ordnet og lidt hyggesnak, tog vi fat på vores emne som jo er de sydfynske øer.

Jeg havde påtaget mig at lægge ud med at fortælle om min fødeø Ærø.
Vi ved jo alle en hel masse om øen, så jeg havde valgt at fortælle om forskellen på øen. Fisker i Søby med fiske kuttere og Marstal med bundgarnsfiskeri.
De forskellige traditioner. Vestærø hvor man render Hellig tre konger og Ærø-skøbing og Marstal hvor man løber fastelavn.

Traditioner med tygge pandekager, æbleskiver med sveske og påsken hvor man samles på strandene på hele øen og koger æg rister pølser drikker øl og Riga balsam.

Efter mere snak over kaffen sluttede vi med at bestemme, at næste møde er hos Hanne i Haarby, hvor vi også skal sige goddag til vores nye gruppemedlem Kirsten Lund.
Med gildehilsen
Randi
9. september 2015
Vi holdt møde onsdag den 9. september 2015 hos Randi i Diernæs. Randi blev på gruppens første møde, som fandt sted hos Jan sidst på sommeren, valgt som gruppeleder. Mødedeltagelsen denne gang var lav, da 2 havde meldt afbud, men de resterende 4 medlemmer fik en god aften ud af det.

Gruppeleder Randi havde bud fra Krage Sø og Sund- & Alpegruppen om hjælp ved et større kræmmermarked i Vester Åby samt om hjælp på Naturens Dag søndag d. 13. september, til et arrangement i Pipstorn Skov ved Holstenshuus. Man enedes om personlig tilmelding, såfremt man har mulighed for at deltage.

Emnet for gruppens arbejde er aftalt til at være ”øer” og Randi vil lægge ud med at fortælle om sin fødeø, Ærø. Snakken gik om øer, vi har kendskab til, det viste sig at både Jørgen (vor nye gildebror) og Lene havde været på Ø-lejr først i 70’erne, dog ikke på samme ø.

Snakken fortsatte over Randis veldækkede kaffebord.

Næste gruppemøde aftaltes til at finde sted torsdag den 8. oktober 2015 kl. 19:00 hos Lene på Ravnebjerg 1 i Faaborg. Forhåbentlig med fuldt fremmøde.
LENE
Back to content | Back to main menu