Gruppe 4 - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Gruppe 4

Om gildet > Nyt fra grupperne > Grupper 2015/2017
Medlemme

Kirsten Bundgaard
Hartvig Fritzen
Kylle Fritzen
Inge Bild
Tove Hansen
Anne-Grete Søkilde
Hanne F. Andersen
30. marts 2017
Så er arbejdet i vores gruppe ved at være slut. D. 30. marts holdt vi vores sidste ordinære møde hos Anne Grethe. Vi blev enige om, at vi havde haft to rigtig gode år med mange diskussioner om indvandring og integration. Nu har vi så blot at tilrettelægge Nattergaleturen samt planlægge vores udflugt. Det første voldte ikke de store problemer. Dog skal vi lige ud for at undersøge lokaliteten for nattergalens sang. Dette blev bestemt til d. 19. april. Så må vi håbe, at vejret holder. Udflugten skal gå til Helnæs, men også dette afhænger af vejret og helbredet. Vi sluttede med tilmeldinger til Sct. Georg Gildehal.
Kirsten
28. februar 2017
 
Tirsdag d. 28. februar mødtes vi hos Kirsten. Mødet skulle ellers være holdt hos Tove, men hun var desværre blevet syg. I skrivende stund er hun heldigvis oppe på mærkerne igen.
Vi fortsatte med emnet udvandring fra Danmark. Emnet denne gang var udvandring fra Danmark til Canada, men hvornår begyndte vi at rejse til dette store land?
I følge kilderne tog vikingerne til Newfoundland, og senere i midten af det syttende århundrede sendte Christian d. fjerde en flåde til Canada for at skaffe land, men den egentlige immigration fandt først sted i midten af det nittende århundrede. På den tid voksede den danske befolkning hurtigt, alligevel var Danmark i stand til at brødføde denne befolkningsstigning. Hvorfor rejste man så? Jo, efter nederlaget i 1864 kom der en udrejsefeber. Man hørte om det fantastiske land, hvor man kunne få gratis prærieland mod at opdyrke jorden.
Når man så ankom, fik man 404,700 kvadratmeter land pr. familiemedlem plus hus og arbejde indtil man kunne blive bosat. Det var dog ikke kun eventyrlyst, der fik folk til at immigrere. På den tid var der en slags religionskrig i Danmark mellem indre mission og grundtvigianerne. I Canada kunne man dyrke sin religion i fred.
Religionen kom til at betyde meget for de nye indbyggere. Der blev etableret menigheder og bygget kirker. Men som man ser det i dag, flytter man som udlænding sammen med andre af samme nationalitet De fleste bosatte sig i Ny Danmark (New Denmark). Her begyndte man at producere ost, og man lavede ligeledes smør, udover den almindelige landbrugsproduktion
 
 
Selv i dag er indbyggerne stolte af deres danske rødder, og hvert år d. 17. – 19. juni fester man for grundlæggelsen af Ny Danmark.
Vi kom derfor frem til den konklusion, at det, der får folk til at forlade deres land ikke blot er nød og elendighed, men lige så meget kan begrundes i problemer med religion samt eventyrlyst og håbet om en bedre fremtid.
I dag er der Ca. 76.000 danskere bosiddende i Canada.
Kirsten B.
2017
 
Så kom gruppe 4 ind i det nye år uden problemer.
Hele sidste sæson har vi beskæftiget os med indvandring i Danmark, og hvad den har medført af gode ting til gavn for landet. Denne gang er vi så gået den modsatte vej. Vi har nu set på udvandring.
Hvad har fået danskere til i stort tal at udvandre især til Amerika, men også til Canada og Australien? Det var især de dårlige arbejdsforhold på landet og i byerne, der lokkede de unge eventyrlystne, trods en farefuld sejlads, til det forjættede land – Amerika. Det rige fjerne land, der ifølge Christian Winthers digt ”Flugten til Amerika”, lokkede de unge. De havde hørt om alle de goder, der fandtes. ” Men for at komme hidhen herfra, man sejle maa over Vandet. Men hvis man så faren overstaar, fortryder man aldrig Løbet; Man faar til foræring en Herregaard og penge ovenikøbet”.
Men sådan gik det sjældent. Når de unge kom ”ind med firetoget”, stod der en flok udvandringsagenter, til at tage sig af de disse, der mod en passende sum penge blev sendt over Atlanten, ofte i synkefærdige sejlskibe. (Kan vi mon se en sammenhæng mellem dengang og nu!) Men det var ikke kun de kummerlige forhold, der fik folk til at udvandre, det var også religiøse forhold. Mormonerne, en religiøs sekt, der kom til Danmark i 1849, blev udsat for forfølgelse. Med en professionalisme, som et moderne rejsebureau, , blev de ”troende” sendt over Atlanten, og de skulle først betale rejseudgifterne, når de havde etableret sig i Utah i Salt Lake City.
Den dag i dag er der stadig mange hansener og jensener i denne stat
 
 
Gruppe 4 fortsætter sit studie af udvandringen på næste møde, som er hos Tove d. 28.februar
 
Kirsten
2016
Efter årets sidste “rigtige” gruppemøde hos Hartvig kan vi fortælle om et godt, åbent og rart samarbejde i gruppen. Hartvig havde lavet en dejlig mortensand til os og med smagen af den gik vi i gang med en del planlægningsarbejde
Foredragsaften,   julemarked m.m.m. der er nok at gøre.
  
  
Fra det nye   års begyndelse vil vi genoptage  gruppearbejdet, som handler om   folkevandringer op gennem tiderne. Hvad startede lavinerne af mennesker på   flugt – religion og/eller hungersnød?
  
  
Eller måske   noget helt tredje.
  
  
Rigtig god   jul til alle
  
  
fra os i   gruppe 4.
  
Anne-Grethe
  
  
  
  
7. april 2016
         
Den 7. april   holdt vi gruppemøde hos Kylle og Hartvig hvor vi snakkede først om   tilmeldinger til Sct. Georgs Gildehal så der var styr på det, heref-ter var   det den kommende nattergaletur hvor vi skulle være værter sammen med   seniorgruppen.
  
  
Inger Birkemose   var gæst i vores gruppe og nattergaleturen blev endelig fastlagt i detaljer.   Det var jo vigtigt at der var hvad der skulle være i "proviant   depotet".
  
  
Kirsten   Bundgaard havde en stak frimærker der skulle klippes til, så der var faktisk   nok at gøre sådan en aften.
  
  
Vi har jo som   emne de indvandregrupper der gennem århundrene er kommet til Danmark. Kirsten   Bundgaard fortalte om kartoffeltyskerne eller kolonisterne som nogen kaldte   dem og det hele kulminerede ved kaffebordet. Som det sidste, "nu må du endelig   ikke glemme de små bægre til Nielsen, Hartvig".
  
  
Næste   gruppemøde var hos Anne Grete Søkilde hvor vi fik sat antal der skulle til   nattergaletur og det blev Hartvig der fik til opgave at parkere strategisk i   Pips Tårn Skov så der kunne tankes op til det der senere skulle vise sig at   være en aldeles fin skov/nattergaletur. Denne gang var det Anne Gretes tur   til at komme med indlæg og det blev polakkerne der var emnet denne aften. Der   er sikkert mange der kan huske fra tiden tilbage hvor der var polske   efternavne.
  
  
En rigtig   hyggelig aften der jo sluttede ved et lækkert kaffebord.
  
  
Inden   sommerferien er vores sidste "møde" en tur til den Jødiske   Kirkegård og så ellers finde et hyggeligt sted at spise, inden vi så kan   ønske hinanden god sommer.
  
Med gruppehilsen
  
Hartvig gruppe 4.
21.januar 2016
         
Næste gruppemøde   var den 21.januar 2016 hvor vi mødtes hos Inge Bild i Horne. Vi lagde ud med   at samle op på jubilæet og var enige om, at det havde været en rigtig god   aften. Herefter tilmeldinger til kommende arrangementer og slutteligt   Herrnhuterne.
  
  
De er noget   for sig selv og en meget spændende gruppe mennesker at studere, de har deres   helt egen ver-den og i Christiansfeld er der en meget stor gruppe. Meget af   byen bærer præg af deres byggeri med egen kirke og gravplads/kirkegård.
  
  
En hyggelig   aften som vi sluttede vanligt med kaffebord.
  
Med gruppe hilsen
  
Gruppe 4,
  
Hartvig
14. december 2015
         
I december   gjorde vi det som vel nok er det de fleste grupper gør, vi kom hver i sær ud   til Kirsten Bundgaard med noget godt til smagsløgene og samtidig med   indtagelsen af dette sang vi et par sange og Kirsten fortalte en   julehistorie,
  
  
Vores emne om   indvandrere var ikke det store emne men alligevel kom Kirsten med lidt om   Herrnhuterne. En glad og hyggelig af-ten.
  
Hartvig
10. november 2015
Vi holdt gruppemøde den 10. november hos Kylle og Hartvig. Gruppeformand Kirsten Bundgaard indledte med et lille tilbageblik på mødet med spejderne fra Nr. Lyndelse, det var en rigtig god aften med nogle gode fortællere og gode billeder. Kirsten orienterede om ankomst af freds lyset og vi fik snakket om vores gruppejulemøde. Bemandingen af juleboden og hvad vi skal have med af gode ting til den, fik vi også snakket om, så jo - vi kunne godt få tiden til at gå og hvis ikke så kunne vi da sidde og klippe lidt kanter udenom nogle frimærker.

Vores emne om jøderne og indvandringen til Danmark, her havde Anne-Grete fået fat i en rigtig god bog på biblioteket og hun fortalte ud fra den. Kirsten kunne fortælle lidt om Hernhutterne, så alt i alt en rigtig god aften, som blev sluttet på sædvanlig vis med lidt godt til spiserøret. Det havde Hartvig sørget for.

Vi mødes igen til julegruppemøde hos Kirsten Bundgaard tirsdag den 14. december.
Med gruppehilsen
Hartvig

13. oktober 2015
Tirsdag den 13. oktober gruppemøde hos Anne-Grete.

Det første var tilmelding til Fellowship Day og herefter kom Kirsten med et godt referat fra det gruppeledermøde hun havde været deltager i. Det undrede os lidt at snakken om 75 års jubilæum er lagt helt på hylden. Der blev snakket meget om juletombola og at vi skal huske, at der skal være tre gevinster fra hver. Vi fik vendt frimærkebanken og det endte ud i, at vi næste gang, som er hos Kylle og Hartvig, bliver bemandet med hver en saks og skal klippe rene kanter. Vi fik også lige vendt hvor vigtigt det internationale fællesskab er.

Vores emne har været inde over jødeindvandringen og den afløste vi (Kirsten) med et indslag omhandlende HUGUENOTTERNE. Det startede med Jean Galvin der gik på universitetet i Frankrig og stude-rede teologi. Galvin mente at han i bibelen kunne finde alt der kunne give den fulde sandhed i tilværelsen, og allerede i 1540 havde calvinismen stor udbredelse i Frankrig. Huguenot-terne havde både gode og dårlige år og da Ludvig den 14. kom til magten og indførte enevælde måtte mange flygte og de kom til Schweiz, Holland, England, Brandenburg og Danmark. Det er en meget lang historie.

Tiden løb og vi skulle jo også nyde de kulinariske goder Anne-Grete havde kreeret til kaffen.

Næste møde er hos Kylle og Hartvig den 10. november 2015.
Med gildehilsen
Hartvig
14. september 2015
Vi holdt gruppemøde hos Tove Hansen den 14/9-2015. Hartvig har det lidt med manglende hukommelse og kom lidt for sent.

Vi har besluttet at starte med en sang og det var "Det lysner over agres felt".

Ved Naturens dag i Pipstorn skov deltog Anne Grete og hun fortalte om sine oplevelser. Anne Grete fortalte,  at der var virkelig mange gode opgaver og folk tog det dårlige vejr med godt humør.
Vores emne var Jøderne i Faaborg, der satte deres præg på byen. Det var der nogen, der ikke kunne lide, og det gav sig udslag under krigen, hvor en del måtte flygte og andre endte i Frøslev.

De Tyske jøder kom op fra Altona, de fleste kunne et håndværk, men blandede sig ikke ret meget med danskerne. Det startede i 1793, hvor Lucas Abraham kom som 17 årig. Det første borgerskab fik købmand Mogens Levin i 1758. Den nærmeste efterfølger var Abraham Levin, som blev stamfader til alle Leviner i Dan-mark. Den jødiske kirkegård blev oprettet i 1795, og senere i 1834 fik man lov at bygge synagogen i Faaborg.

Der kan fortælles meget mere og det bliver en lang fortælling.

Aftenen sluttede ved Toves kaffebord, hvor der blev snakket om alt andet en jøderne. Næste møde er hos Anne Grete den 13. oktober 2015.
Med gruppehilsen
Hartvig

August 2015
Vi holdt vores første gruppemøde hos Kirsten Bundgaard. Det er jo sådan, at der er ændret: Kirsten Bundgaard er flyttet fra gr. 6 til gr. 4 og Ulla Jacobsen er flyttet fra gr. 4 til gr. 6.
Hanne Andersen kunne ikke deltage, og det er sådan, at situationen i hjemmet gør, at Hanne ikke kan forlade det ret længe ad gangen.

Efter goddag, vi var jo lige pludselig en ny gruppe, blev der lidt snak om hver især og meget andet, hvorefter vi gik over til det mere alvorlige.

Vi skulle have valgt en gruppeformand og Kirsten Bundgaard sagde ja til jobbet. Herefter skulle der tilmeldes til friluftsgil-dehallen.

Vi skulle også have fundet et emne, og der var en del gode forslag, inden vi bestemte os for at granske i Folkevandringer i første omgang Jøderne i Faaborg.

Mødekalenderne blev taget frem, og vi fik fastlagt vore møder de næste måneder, inden det var tid til at flytte ud til Kirstens kaffebord, hvor vi igen fik snakket om alt og intet, dog fik vi bestemt, at det ligger fast at næste møde er hos Tove Hansen den 14. september 2015.
Med gildehilsen
Hartvig
Back to content | Back to main menu