Gruppe 5 - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Gruppe 5

Om gildet > Nyt fra grupperne > Grupper 2015/2017
Medlemmer
Elsebeth Glasdam
Palle Røssel
Kirsten Røssel
Grete Christensen
Kirsten Jansen
Benjamin Hansen
Karen Mikkelsen
3. maj 2017
 
Møde hos Karen – det sidste i gruppe 5!
Desværre manglede vi Benjamin i aften, men snakketøjet manglede ikke hos resten af gruppen.
I aften var der kun 1 dag, inden de lyse nætter begynder. Jeg så den første svale i dag, men jeg ved jo godt, at én svale gør ingen sommer! Vi var dog alle enige om, at nu var det da vist endelig blevet sommer. Så havde vi en PHD studerende til at varte os op i aften. PHD står nu for ”Pensionist hele dagen”, og Ole gjorde det rigtig godt.
Kirsten Jansen fortalte om, hvad der skete i Haarby, da hendes nye bog blev udgivet. Uffe Ellemand var mødt op, og de to fik en god sludder om de gamle tider i Haarby.
Der var ingen tilmelding fra gruppen til distriktsgildeting den 10. maj.
Så var det Kirsten Jansens tur til at foreslå en sang, og det blev den dejlige ”Tid, hvor blev du af?” - Livet gi’r os dagligt mange glæder store – små, som i stille stunder vi kan gå og tænke på, og hvad gør det så, der kommer rynker på vor kind, når der bagved lever blot så ungt og varmt et sind.
Kirsten og Palle melder til Nattergaleturen til den 17. maj. Alle andre havde en grund til at melde fra.
Ærøturen blev flyttet til den 15. juni. Vi håber så, at de sidste kan komme med på denne skønne tur. Palle lovede at sørge for bestilling af færgebilletter, buskørsel, Søfartsmuseet og besøg hos fru Berg i Marstal. Alle får nærmere besked.
Kirsten R. fortalte lidt om ældreudflugten. Hun var varslet om, at flere af de trofaste chauffører havde grund til at melde fra i år. Vi håber meget, at nogle nye vil give sig tid til en skøn eftermiddag i selskab med de ældre. Straks meldte Elsebeth sig under fanerne, og det var da bare herligt! Tak for det.

Så var det Kirsten Jansens tur til at underholde. Det gjaldt nok noget med honning, for et par glas med dette dejlige produkt blev taget op af tasken. Nu hørte vi om biernes honningproduktion. Disse to glas stammede fra hendes datters og svigersøns biavl. Honning var faktisk det første sødemiddel, vi kendte, før sukkerrøret kom til. I stenalderen lavede man mjød af det, og i middelalderen var det munkene, der havde honningproduktion på klostrene. Det er nøjagtig det samme produkt, vi spiser i dag.
Den samlede danske årlige honningproduktion er et sted mellem 3.000 og 5.000 tons fremstillet af ca. 4.000 biavlere. Vi danskere spiser i gennemsnit hver 1 kg honning om året. Meget af det er dog gemt i madretter, desserter, kager, slik og drikkevarer.
Efter dette interessante indlæg var det tid til et lækkert kaffebord, hvor Karen og hendes PHD studerende var værter ved knækbrød, boller, oste og endelig en skøn kage. Tusind tak for en rigtig god aften og tusind tak til alle i gruppe 5 for et par gode år.
Kirsten R.
PHD studerende

 
 
3. april 2017
Sådan kendte vi slet ikke Benjamin!
Vi fyldte en bil med forventningsfulde gildebrødre, og så gik det til Benjamins bopæl, hvor vi blev godt modtaget af hund og herre.

 Valget som referent blev undertegnede. Der var ingen kommentarer til martsmødet, så vi kunne gå over til en sang. Hvad var vel mere naturligt end at synge ”Det er forår, alting klippes ned”. Det er en sang, man bliver i rigtig godt humør af. Man bliver ung, man bliver varm, man bliver glad og føler, at nu lever man.
 
Så fulgte orientering fra Elsebeth. Den 24. april er der Sct. Georgs Gildehal i Det gamle Bibliotek. Vi var nogle, der meldte os, andre der melder sig senere.

Gruppen planlægger at arrangere en afslutningsudflugt til Ærø. Vi arbejder videre på planen, så vi kan drøfte det, når vi ses hos Karen næste gang. Der vil blive udgifter til færgen og til maden, som vi tænker indtaget i Marstal. Derudover koster det lidt at komme ind på Søfartsmuseet. Bussen på Ærø er ganske gratis, så vi kan køre med hele vejen til Marstal. Det bliver spændende!!

Vi var kommet på besøg hos lidt af en tusindkunstner i aften. Benjamin kunne vise og fortælle om det at gå på ”aftenskole” og lære at fremstille små ting af sølv og bronze. Han fremviste, hvad han havde lavet af blade, lysestager, kogler, ringe, blomster alt sammen støbt og forarbejdet utrolig flot.
 
Vi sad og lyttede, følte hvor tunge tingene var og undrede os over, hvad den unge mand dog kunne! Værktøjskassen kom frem, og så blev der fortalt endnu mere om det at støbe.
 
Julelysholdere med spejderemblemer! Tørklæderinge og jeg skal komme efter dig! Fantastisk!!
 
Så var det tid til at få en tår kaffe med dejligt franskbrød med pålæg, men snakken om de små sølv- og bronzeting fortsatte lidt endnu.

Vi besluttede, at Kirsten Jansen ville underholde os ved mødet hos Karen onsdag den 3. maj, ligesom vi her får detailplanlagt vores tur til Ærø lørdag den 17. juni.
Kirsten R.
 
02. marts 2017
På tur gennem Gøtaknalen
 
Alle var mødt, bortset fra en sygdomsramt, efter en meget lang pause pga. sygdom blandt flere af gruppens medlemmer. Denne gang var det hos Kirsten og Palle.
 
De meget gamle gruppereferater blev alle godkendt.
 
 
Så var det tid til den svenske - Hvem kan sejle foruden vind - som vi sang på dansk.
 
 
Fra gilderådsmødet den 22. februar samlede interessen sig specielt om:
 
Opfattelser udtrykt af repræsentanten fra uden for grupperne, der ikke længere kunne kende Sct. Georgs Gildet.
 
   
 1. Mener, at gildet drejer sig mest om      mad, hvilket var uinteressant. Mad giver for dyre møder.
 2.  
 3. Urimeligt, at gildebrødre og udefra      kommende gæster, herunder ægtefæller, betaler det samme ved arrangementer,      foredrag o. lign.
 4.  
 5. Fandt, at julemødet var et kaos.      Pakkeleg endte også i kaos, hvor pakkerne endte hos arrangerende gruppe og      ikke blev fordelt blandt alle      deltagere.
 6.  
 7. Underligt, at alle skal levere et antal      gaver til julemarkedet. Det burde være frivilligt at levere gaver og arbejdskraft.
 8.  
 9. Utidigt, at der tages billeder og      filmes til arrangementer. Ønsker ikke billeder taget. Der bør indhentes      tilladelse fra hver enkelt inden det gøres.
 10.  
     
  1. Webmaster er bekendt med       gildebroderens holdning og beskærer billeder inden de anvendes så       pågældende gildebroder fjernes.
  2.   
  3. Flere påpegede, at       arrangementerne med billeder også virker som reklame for gildet, og kunne       give potentielle interesserede.
  4.  
 
Gruppen fandt ikke de rejste spørgsmål som relevante problemer.
 
 
Det havde vist sig meget svært at få nogen til at kandidere som ny gildemester.
 
Palle fandt på gilderådsmødet, at for mange var passive i Faaborggildet, når der var tale om organisatoriske spørgsmål. Dette skyldes især den aldersmæssige sammensætning. Det var tiden at gøre en ekstraordinær indsats for at gøre de 50+ årige interesseret i spejderbevægelsen for voksne. De fleste var her færdige som spejderledere og spejderforældre. Vi må have et samarbejde med spejdergrupperne, så de løbende fortæller os om potentielle emner.
 
 
En deltager bemærkede på gilderådsmødet, at disse årgange havde så travlt. Det er også typisk, at vi er slemme til at tale nye forslag ned i stedet for at tænke: Hvad kan jeg bidrage med. I dette tilfælde: Kender jeg nogen på 50+ eller kender jeg nogen, der kender nogen på 50+, der er eller kan blive potentielle emner.
 
 
Landsgildet har netop udsendt et forslag til ændringer af de organisatoriske love fremover kaldet vedtægter. Forslaget var så nyt, så det ikke kunne drøftes, men der blev især lagt mærke til følgende passage i udvalgets fremsendelsesskrivelse:
 
Som overordnet kendetegn i vores forslag:
Ønsker vi, at sende det signal, at Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en moderne, dynamisk og fleksibel organisation suppleret med evt. forretningsordener, som kontinuerligt kan udvikle og tilpasse sig de aktuelle vilkår og muligheder. En statisk organisation skaber ofte begrænsninger, som let kan være- eller blive uhensigtsmæssige.
 
 
En ledelsesopgave har to ben. Det første er driftsledelsesopgaven med bla. aftaler om lån af lokaler, delegation af opgaver ril fx grupperne, afholdelse af taler og styring af økonomien.
 
 
Det andet ben er udviklingsledelsesopgaven, der bla. skal sikre foreningsideen og strategier for foreningens  overlevelse på sigt. Her er noget for Faaborggildet at tage fat på.
 
 
Gruppen fandt synspunkterne interessante.
 
 
Det vakte stor glæde i gruppen, at ridderaspiranten kunne oplyse, at en gildebroder efter gilderådsmødet havde meldt sig som kandidat til gildemesterposten.
 
 
Ridderrepræsentanten oplyste på gilderådsmødet, at udvalget løbende undersøgte om gildebrødre efter 5 år i gildet havde interesse for at blive ridder. Det for ventes af riddere bla., at de var villige til at træde ind i gildeledelsen. Det er dog ikke et krav at være ridder for at blive valgt til gildeledelsen.
 
 
Næste Julemarked afholdes kun en dag fredag den 24. november 2017. Gruppen manglede evaluering af sidste års arbejde med Julemarkedet. Rygtevis havde man hørt kritik. En skarpere styring af gruppen under planlægningen og afviklingen af opgaven vil styrke resultatet og glæden ved denne for Faaborggildet meget vigtige humanitære opgave.
 
 
Det lokale resultat af Samtalespillet blev efterlyst. Da det ikke var gemt, blev det foreslået at gentage processen i gilderegi med blandede grupper. Processen kunne bidrage til bedre forståelse af gildets virke og bidrage til udvikling og fornyelse.
 
 
Det var Palles tur til at behandle dagens emne. Sammen med Kirsten bragte han gruppen med på en tur gennem Gøtakanalen. Turen blev afviklet med billeder på tv-skærmen, da den eksisterende redigerede video varede 2 timer.
 
 
Det var Kirsten og Palles drømmetur, når de gik på pension. De indre danske farvande var besøgt inkl. Bornholm. Turen varede 2 måneder i 2003. Det var en skøn sommer med sol - ideel til turen. Den startede i Faaborg i en 30 fods sejlbåd, i flere år i familiens eje. Vi skulle hele vejen med Sydsverige om bagbord igennem de grønne skærgårde, hvor der rigtig mange steder kunne fortøjes direkte til klipperne. Ved Memm startede Gøtakanalen med hele ruren gennem de omkring 60 sluser - først op og så ned indtil anduvningen i Gøteborg. Herfra gik turen hjem til Faaborg gennem Storebælt.
 
 
Det var en lang tur, så maverne begyndte at knurre efter brød og hjemmebagte fastelavnsboller med creme og alt for meget flødeskum.
 
 
Næste møde afholdes hos Benjamin den 3.april 2017. Vi fandt også en dato, onsdag den 3. maj 2017 hos Karen til det sidste gruppemøde før årets sommerudflugt og gruppens opløsning efter 2 års virke.
 
Palle
7. december 2016
Gruppe 5 i julehumør
    Den 7. december samledes Gruppe 5 til julemøde hos Elsebeth. Alle   sejl var sat til, og vi havde fået lov til at invitere vore bedre halvdele   med.
  
 Der   var af talt, hvem der kom med æbleflæsk, hvem der kom med sild og karrysalat,   hvem der kom med leverpostej og hvem der kom med ost, og hvem der bedst   forstod sig på at få sværen sprød på ribbenstegen. Kort sagt: Der var lagt i   ovnen til en rigtig skøn julefrokost, hvor vi fik snakket igennem, hvad der   skal ske, når vi er værter ved julegildemødet i Det gamle Bibliotek den 15.   december.
  
 Elsebeth   havde vist os, hvordan et rigtigt julebord kunne se ud, og vi hyggede os!!   Der manglede heller ikke en god julesang, og vi øvede os, så vi kan synge   for, når vi mødes næste gang. Det der med at synge var de faktisk rigtig gode   til, vore bedre halvdele. Gad vide, om de ikke snart får lyst til at melde   sig ind som gildebrødre.
  
Aftenen   sluttede med en dejlig kop kaffe og
           Venner her ved dette   bord
           tag nu godt om glasset   fat,
           skål omkring og få dig   sat.
           Julen varer længe!-
  
  Gruppe   5 ønsker alle gildebrødre en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!
  
Kirsten R.
20. okrober 2016
         
Møde i rusk og regn
  Alle var mødt igen i aften, og der var lagt op til et godt gruppemøde, hvor   vi fik mange ting på plads. Det var Kirsten Jansen, der lagde lokale til, og   både Kirsten og hendes mand Ejnar lagde sig i selen for at vi kunne hygge os   og samtidig få arbejdet fra hånden.
  
  
Grete havde   bestemt, at vi skulle synge ”Nu er jord og himmel stille”, og så tog vi fat   på dagsordenen.
  
  
Gruppeleder   Elsebeth havde været til møde i Haastrup sammen med de andre gruppeformænd og   gildeledelsen. Jytte havde fortalt om Landsgildeledelsens møde med   Gildemestrene, og der var referat fra grupperne om deres arbejde, som i   øvrigt allerede var givet i vort udmærkede blad ”Gildenyt” og på hjemmesiden.   Måske var det mere relevant at få en diskussion om fremtiden for vort gilde.
  
  
4 personer   tilmeldte sig Fellowshipaftenen den 27. oktober. – Og så blev der vendt og   drejet på ”julemarkedet”, der jo har repræsentation ved udvalgets møde fra   vores gruppe. Karen og Palle fortalte, at markedet var den 25.-26. november.   Per Franks mors flotte julepynt skal i år hænges på træet, og børnene, der   plejer at pynte træet, skal i stedet lave guirlander til lokalet. Børnene vil   også synge julesange og danse om træet. Der bliver også dejlig julemusik,   idet det forventes at både Stine fra ”Musikgården” og ”Musikskolen” skal   underholde. Sangkoret ”Efterklang” med korleder Søren Terndrup-Larsen og med   Liselotte Schaumann ved keyboardet vil synge julen ind.
  
  
Palle   fortalte om plakaterne, der skal stå uden for Herregårdscentret og hænges op forskellige   steder, så vort julemarked virkelig bliver synligt. Han havde haft kontakt   til spejderne, der også i år vil opstille en portal fra onsdag til søndag.   Det er så uheldigt – eller måske heldigt – at spejderne skal på juletur, så   de kun kan de pågældende dage. Sct. Georgs Liljen kommer på portalen, så det   er synligt, hvem der står for markedet. Det lyder spændende!
  
  
De foregående   år har mange klaget over træk fra trappen og fra indgangen. I år vil man søge   at begrænse denne træk med nogle skærme udlånt af biblioteket.
  
  
Der arbejdes   stadig med at få en præst til at holde tale ved juletræet.
  
  
Gruppen skrev   sig på vagtplanen, der skal afleveres til Sven Bredmose.
  
  
Vi skal huske   at aflevere gevinster til tombolaen – ligeledes til Sven – For at der i år er   nok gevinster, skal hver gildebror aflevere 4 ting.
  
  
Nu gik vi   over til at planlægge gildets julearrangement den 15. december kl. 18.30,   hvor vores gruppe er arrangør. Men det får I ikke referat fra. Lidt hemmelige   har man da lov at være!!!
  
  
Vi var alle   enige om, at det næste møde var en julefrokost med det hele som aftalt. Den   skal holdes hos Elsebeth, og datoen er onsdag den 7. december kl. 18.   Vi glæder os allerede!
  
  
Underholdningen   i aften var om et dejligt år på husholdningsskole i Sorø med Grete.
  
  
Grete havde   gået på Giersings Realskole i Odense og kom i 1957-58 videre på   husholdningsskole i Sorø sammen med en veninde, Kirsten fra Nr. Broby. Frk.   Vestergaard hed forstanderinden, men hende så de ikke meget til. Der var   flest frøkner, men også 3 mandlige lærere. Alt inden for madlavning og   husgerning blev de undervist i. Det var tøjvask, syning af forklæde,   skrivning af egen kogebog. Har nogen set Lise Nørgaards bog ”Kun en pige”, så   kan man tydeligt se eleverne foran sig: Uniform med kjole, forklæde og en   kappe!
  
  
En vuggestue   var tilknyttet skolen, så man fik lært at passe små børn og skifte dem. Det   var et år, hvor kiloene satte sig på grund af de gode kager og på grund af de   brasede kartofler, der hver dag gled ned.
  
  
Grete   fortalte om det såkaldte ”Fætterbal”, hvor hendes og Kirstens kærester kom på   besøg. Også drenge fra Sorø Akademi var med, så det var et rigtigt   ”Fætterbal”, hvor der blev kysset i krogene!
  
  
Af   fornøjelser var der TV-forestilling i den store sal, hvor der var Kvit eller   dobbelt med Svend Pedersen. Ikke mange hjem havde fjernsyn dengang. Det var   også her, man havde eksamen, og Grete husker tydeligt den lille champignon,   der skulle børstes ren.
  
  
Disciplin var   der, når der skulle laves marcipan ved juletid. Her ser I et billede af,   hvordan det foregik. – og jo, selvfølgelig var det med tårer i øjnene, at vi   sagde farvel. Mødes vi mon? Nej det blev ikke rigtigt til noget, men man   tænker da tit på, hvordan det er gået alle de andre.
  
  
Så var det   tid til et formidabelt måltid med æbleflæsk, leverpostej, pålæg, tærte osv.   Og oven i købet skulle vi ikke snydes for en dejlig æblekage. Tusind tak til   Kirsten og Ejner for god opvartning.
  
  
Kirsten R
20. september 2016
         
Så er det æblekagetid!
  
Vi mødtes til   gruppemøde hos Grete den 20. september 2016. Vi var der alle 7 i aften, så   det var dejligt, at få både en god sludder om løst og fast og få drøftet   mange ting, der brændte på hos de forskellige.
  
Ingen   kommentarer til mødeplanen og til referatet fra august måned.
  
  
Vi gik over   til aftenens sang, der var bestemt af Kirsten R. ”Barndommens land” skrevet   af Benny Andersen.
  
  
Gruppelederen   Elsebeth fik tilmeldinger til Ringegildets tur til Jernalderbyen - 3 i alt.     Fellowshipaftenen fik tilmelding fra alle undtagen Karen.
  
  
Gruppeformændene   skal mødes hos Jytte den 6. okt. Karen efterlyste nyt om julemarkedet, hvor   der er nogen usikkerhed om, hvem der gør hvad. Hun blev opfordret til at tage   kontakt til udvalget.
  
Elsebeth   fortalte om den gode tur til Claymuseet, hvor der desværre kun var deltagelse   af 12 personer.
  
Så fik vi en   drøftelse af, hvordan vi mon rekrutterer nye gildemedlemmer på 50+.
  
Vi   koncentrerede os om gildehallerne. Forløbet skulle nok moderniseres, så de   var mere up to date og virke mere indbydende for generationen efter de   nuværende gildebrødre.
  
Formen   virkede meget stiv. Det kan udmærket være højtideligt, uden at det opfattes som   stift. Det er helt fint med indgangs- og udgangsmusikken, men musikken midt i   gildehallen opfattes som ”at trække tiden ud” og kan sagtens erstattes med en   sang. Ved sidste Friluftsgildehal – den i skolestuen – holdt Jan vores   kansler et rigtig godt indlæg/ 5 minutter Sct. Georg. Flere deltagere   havde lyst til at kvittere for indlægget med at klappe. En sådan reaktion,   hvor deltagerne for lov at være aktive uden, at det er planlagt af   gildeledelsen, vil bidrage til at gøre formen mere tidssvarende her i 2016.
  
  
Vi nåede ikke   længere med at drøfte eventuelle andre forbedringsforslag uden at pille ved   ritualerne.
  
                      Der   har været afholdt stiftende generalforsamling for foreningen ”Fyns spejder og   FDF museum”. Formålet er etablering af et museum – gerne i Odenseområdet.   Benjamin er blevet formand og Jytte blev valgt som suppleant til     bestyrelsen.. Bestyrelsen består i øvrigt af en spejder fra Årup   og en fra Middelfart samt en gildebroder fra Ringe. Man mangler et lokale. De   færdige vedtægter ligger klar. Kontingent bliver 100 kr. pr. år.   Medlemshvervningen startede med at Benjamin udleverede indmeldelsesblanketter   til gruppens medlemmer. Palle tilbød, at han ville lave en hjemmeside til
  
foreningen,   hvis det har interesse.
  
Så var det   Kirstens tur til at tage mødedeltagerne med på græs. Det handlede om   den tid i 3. seminarieklasse, da eleverne kom ud for at opleve den   ”virkelige” folkeskole. Kirsten fortalte om sin tid i Bregninge Skole på Ærø.   Det var den gang hun var både lærerinde og pedel, da eleverne blev undervist   i 3 hold. Det var dengang ”formning” blev indført i Ærøskolen, hvor musene   måtte fanges før der kunne bruges lim fra konservesdåserne. Det var den gang,   hvor faget ”Fysik” blev indført i Bregninge Skole, og hvor remedierne var en   kompasnål, en hesteskomagnet og lidt søm og skruer. Kakkelovnen var   opvarmningskilde, og bortset fra de gange, hvor der var kulsort af røg, så   var det en taknemmelig Lærer Hansen, der var rigtig glad ved, at frk.   Pilegaard havde været spejder og kunne tænde op i kakkelovnen. Det var et   skønt halvår, og mange gode minder dukkede op. Det var ikke mindst den dag,   hvor Frk. Pilegaard hentede sin løn og næsten tømte kommunekassen.
  
  
Næste   gruppemøde holdes hos Kirsten J. den 20. oktober. Her vil Grete underholde   os.
  
  
Så var det   kaffetid. Dejlige hjemmebagte boller med pålæg – og så selvfølgelig en skøn     æblekage af Gretes Filippaæbler. Tusind tak for en god aften til   alle.
  
Kirsten R.
25. august 2016
         
Sommermøde hos "stewardessen"
  
Da klokken   blev 19, startede mødet. Der var desværre stort mandefald, men vi var enige   om, at det hele skulle afvikles, som om vi var der alle mand. Der blev valgt   en referent, og det blev Kirsten R. Mødeplanen blev godkendt, og der var   ingen bemærkninger til vore møder i maj og juni.
  
Det var en af   de dejlige varme aftener i august, så vi sad på terrassen med et lille glas   og chips til. Rigtig hyggeligt var det. Selvfølgelig skulle vi synge en sang,   som vi plejer. Elsebeth havde valgt ”Jeg ved en lærkerede”, og vi sang den på   den nye melodi. Det lød rigtig godt, og naboen nød det vist.
  
Under   orientering drøftede vi dialogen på Facebook mellem Ole Rafn og   landsgildeledelsen. Ole Rafn er gildemester i Hillerød og tidligere medlem af     PR udvalget. Han har for længe siden oprettet en gruppe på FB,   der hedder Sct. Georgs Gilderne – Intern debat og Sct. Georgs   Gilderne - Sandkassen. Begge er lukkede grupper. Ole Rafn og det lokale   distrikt mener, at der skal afholdes ekstraordinært landsgildeting med valg   af ny landsgildeledelse på baggrund af den noget kryptiske afgang af den   tidligere landsgildekansler Johan Evertsen. Landsgildeledelsen har nu   forlangt, at han nedlægger gruppen Sct. Georgs Gilderne – Intern debat,   samtidig med at Landsgildet nu har oprettet en gruppe med samme navn Det har   Ole Rafn nægtet, hvorefter han er nægtet optagelse i Landsgildets gruppe.
  
Solskinskassen   fik stor ros. Mange er blevet glædet med en buket.
  
Elsebeth   beder om, at gruppen på eget initiativ husker at ringe/skrive når der er   tilmelding til gildets arrangementer.
  
Husk, at der   er mødepligt for os alle til Julemødet, da vi er arrangerende gruppe.     Vi planlægger mødet i oktober.
  
Til udflugten   til Clay Keramikmuseum  er der kun 1 tilmelding, da flere selv har   besøgt stedet.
  
Så skulle vi   til søs, og det var Elsebeth, der havde samlet en rigtig spændende beretning,   som hun kaldte ”Mit liv som sømand”.
  
Først i 70-erne, som ganske ung og nygift, drog jeg til  søs sammen   med min mand, han var nyuddannet maskinmester, det eneste job, han    kunne få, var til søs, så vi fik hyre hos A.P. Møller, han som 3.   mester, jeg  som stewardesse.
  
Vort første skib var et køleskib, Dagmar Mærsk. Vi  påmønstrede i   Alexandria, sammen med kølemester og elektriker, det var noget af  en   oplevelse. Skibet var ikke ankommet endnu, så vi blev indlogeret på et    'hotel', toiletpapir måtte vi bede om hver dag, fik udleveret 3   stykker,  morgenbrødet blev smurt med kamelfedt, drikkevarer måtte vi   hente hos den lokale  købmand.
  Nick og jeg kom i snak med en lokal forsikringsmand, som tog os med    rundt, vi så kong Faro's slot oma., så allerede inden vi påmønstrede,     havde jeg  oplevet en masse.
  Endelig lagde skibet til - og vi kom ombord.
  Vi sejlede  med bananer, men også med biler. Ankom mange havne, Italien,     Frankrig Gabon,  rundt Cape town, New Zealand, videre til   Australien, hvor kaptajnen inviterede  os på en tur, vi kørte 200 km for   at bade i en flod, hvor der var krokodiller,  jeg skulle ikke nyde   noget, men må sige, jeg håbede kaptajnen blev ædt, han var  en dum skid.   Han blev forøvrigt kaldt 'Greven af Rotterdam'.
  Med dette skib  kom vi igennem Panamakanalen, jeg havde fri, så kunne   nyde hele turen igennem,  hvor vi blev fulgt på vej af pelikaner.
  Vi kom hjem efter 6 måneder, holdt  lidt ferie, hvorefter vi påmønstrede   et containerskib, Christian Mærsk. Dette  sejlede i en helt anden   retning, østen - Japan - Korea, Hong kong, det var helt  fantastisk, jeg   blev slæbt rundt af hovmesteren, så jeg fik set en masse, og  også købt   en masse. Vi sejlede også i Europa, i den forbindelse kom vi, som det    første skib efter krigen, igennem Suezkanalen, som bar tydelige spor af   krig.  Det var en meget varm og fugtig tur, alt drev af fugt. Aldrig har   jeg set så  mange slanger som der, de lå tæt i vandoverfladen - giftige   så de ud.
  Vi  ankom Bremen, hvor vi fik besøg af mine forældre, Grete Kurt og   drengene, det  var et dejligt pust, når man havde været væk i så lang   tid. Kaptajnen på dette  skib var fra Dyreborg og blev kaldt 'sure kaj',   vi kendte ham udemærket, og han  var ikke spor sur.
  Min sidste tur til søs som stewardesse, blev på en  nybygning, et   tankskib, Jessica Mærsk. Nick havde været med de sidste uger for  at   klargøre den. Jeg rejste til Tønsberg i Norge, hvor jeg skulle påmønstre. Det    var en fantastisk oplevelse, at skulle sejle med et helt nyt skib.
  Vi skulle  sejle fra Norge via England og videre til Argentina, det   viste sig, at blive mit  livs mareridt. Ude i rum sø, blev vi overmandet   af en orkan, vi blev kastet ud  af vore køjer, brandalarmen hylede,   branddøre smækkede. Nick løb i maskinen, jeg  løb til mit mødested, på   vejen mødte jeg maskinchefen, som sagde, maskinen står  under vand,   tænkte på Nick,  som var dernede. Chefen sagde også, at det var      vigtigt at holde liv i motorerne, ellers sank vi. Jeg nåede   frem til messen,  hvor jeg skulle møde, der sad vi, så luger på dækket   blive smadret, det samme  blev kokkens koøje, så vandet væltede ind alle   steder. Vore redningsveste blæste  overbord, troede virkelig min sidste   time var kommet, og jeg ville bare hjem..  
  Heldigvis lagde vinden sig, men dette flotte nye skib havde lidt stort. Da    vi endelig så skaderne næste morgen, var vi rystede. Tæpper, som ikke   var lagt  på endnu, toiletpapir, flød rundt imellem hinanden, det var et   sørgeligt syn,  men vi var alle i live.
  Vi ankom Argentina, med et meget 'forslået skib',  
  Nick og jeg fik fri, vi gik ud og spiste på en lokal restaurant, gik videre    til et lille værtshus, hvor de spillede tangomusik, vi dansede, igen   var der en  lokal mand, som passede på os, og fulgte os sikkert hjem til   skibet.
  Vi  afmønstrede dette skib i Brasilien, igen blev vi indlogeret på et   hotel, ingen  kunne tale engelsk, men vi havde hver en tjener, det var luksus.   Der var også  kun Nick og jeg på hotellet. Vi var der nogle dage, så fik   set den lille  havneby.
  Endelig hjemme, og Nick fik arbejde på Geltingfærgen.
  
Det næste   gruppemøde er den 22.september hos Grete på Engvej 36. Mødetid var vi   enige om kl. 19.00. Husk at melde til Elsebeth tlf. 23 74 66 46   hvis du er forhindret. Dette er meget vigtigt af hensyn til værtindens   forberedelser. Kirsten skal fortælle om noget, der har optaget hende.
  
Så var det   tiden til at gå ind og sammen med Viola, som Elsebeths søde lille hund   hedder, at få kaffe og dejligt brød til.
  
Kirsten R.
17. juni 2016
         
Spiseriet – hvad er det for noget??
  
Gruppe 5   havde bestemt på vores sidste møde, at vi ville prøve at tage på ”Spiseriet”   den 16. juni.
  
Vi kørte ned   på Stensgård og lidt til højre, og her lå det så. Den skønneste gårdbutik med   restauration , så man her kunne smage på herlighederne og nyde de store   skønne fotostater med alt godt fra grisen.
  
Elsebeth   havde bestilt bord til 7, og vi havde knap fået bestilt rødvinen, før de dejligste   tallerkner med dagens ret : Stegt gris med skovjordbær plukket kl. 14.30,   store hvide asparges, grønne asparges og nye danske kartofler blev båret frem   for os. Det så bare så lækkert ud – og det smagte af forår i Danmark!
  
Vore to   herrer spiste op, hvad der var på tallerkenen, men damerne måtte give op på   lidt over halvvejen. Ikke fordi det ikke smagte os, men fordi der var så   rigeligt af det hele.
  
Restaurationen   var efterhånden fyldt op med gæster, så det var ikke underligt, at vi skulle   bestille bord i forvejen. Alle så ud til at nyde denne første ret, og da   desserten penecotta med jordbær, drysset med flormelis kom på bordet, var vi   klar igen. Palle fik en flot tallerken med 3 slags ost, og vi andre kunne     godt nok kikke lidt misundelige på den.
  
Snakken gik   lystigt, og vi forlod ”Spiseriet” efter en samtale med et par unge mennesker   og et lille barn, der havde taget turen helt fra Brasilien dagen i forvejen –   blot for at besøge dette dejlige sted?
  
Det er et   sted, vi bestemt kan anbefale – alle os i gruppe 5!
  
Aftenen   sluttede med, at vi tog til Fruens Løkke, hvor der var dækket op med kaffe,     jordbærtærter og frugt. Det blev en rigtig hyggelig afslutning på   dette gilde år. Vi mødes hos Elsebeth torsdag, den 11. august med fornyede   kræfter.
  
Kirsten R.
  
PS! Ny mødedato 20. september 2016.
19. maj 2016
         
I aften var det sommer!
  
Gruppe   5 mødtes hos Kirsten og Palle i det skønneste vejr. Det måtte blive udendørs,   og det blev det lige til klokken var 21.30 og vi trak indendørs efter at vi   havde behandlet de første punkter på mødeplanen.
  
Desværre   var der afbud fra Karen, og Benjamin hørte vi slet ikke fra!
  
Vi   godkendte mødeplan og referatet fra aprilmødet, og så brød vi ellers ud i en   sømandssang – ude på terrassen – hvor vi med en stemme sang ”Nu går våren   gennem Nyhavn”.
  
Vi   drøftede sagen om landsgildekansleren, hvor Johan, som vores gruppeleder   Elsebeth havde så god erfaring med fra Folkemødet på Bornholm, var blevet   opfordret til at trække sig. Det er spændende, hvad der sker på det kommende   ekstraordinære Landsgildeting.
  
Vi talte om   kræmmermarkedet, der vist skal løbe af stablen i juli, og vi blev enige om,   da vi ikke havde en dato, at vi ville melde os hver især.
  
Kirsten   R og Grete fortalte om ældreudflugten til Troense, hvor de håber, at rigtig   mange vil melde sig med biler, så vi får en super tur.
  
Det   blev langsomt køligere, og vi trak ind i stuen for at få lidt at vide om   Dagens Emne. Det var Palle, der havde forberedt en video med en ”Ukendt –   kendt faaborggenser”, nemlig den mand der havde så meget på hjerte, og som   kendte det halve Faaborg. Det var Jørgen Johansen, der desværre døde sidste   forår af en kræftsygdom. Jørgen, der også gik under øgenavnet ”Jørgen Snak” –   et navn han havde arvet efter faderen, havneassistent ”Peter Snak” -    fortalte om det gamle Faaborg, om personer, der var kendte af de fleste   og meget om sit liv i Faaborg Sejlklub. Her i vores gruppe har vi personer,   der kendte mange af dem, Jørgen fortalte om, og det var meget interessant at   høre en, der havde gode oplevelser med dem fortælle. Der gik næsten tre   kvarter før Jørgen fik tid til at løfte flasken og sige skål. Tak fordi du   havde øje for at det var tid til at få optaget de gode historie med Jørgen,   Palle. Det fortjener at komme op på Faaborg Museum, så eftertiden også kan   opleve Jørgen Johansen.
  
Vi   satte os nu til et dejligt kaffebord, og undervejs blev vi enige om at tage   på udflugt til Steensgård til ”Spiseriet” den 7. juni. Næste møde bliver hos   Elsebeth torsdag, den 11. august kl. 19.
  
Snakken   gik lystigt, og inden vi så os om, var det tid at sige tak for en dejlig   aften.
  
Kirsten R
  

6. april 2016
Et rigtigt regnvejrsmøde
Gruppe 5 mødtes allesammen hos Benjamin på Østergaardsvej i Haarby. Det var vist meningen, at vi skulle have været ud på en lille gåtur, men der var så meget at drøfte, så det må blive en anden gang, hvor ”krykhusaren” får det lidt bedre!
Efter at have hilst velkommen til vores nye gruppeleder, Elsebeth, tog vi fat i dagsordenen. Det er jo vores gruppe, der står for Sct. Georgs Gildehallen i Det gamle Bibliotek, og ved hjælp af et afkrydsningsskema fik vi let og hurtigt klaret den lille sag. Vi har fået tilsagn om et par ekstra hjælpere, da såvel Benjamin som Grete må forlade mødet hurtigt efter afviklingen.
Sange koordineres med Gildeledelsen, så vi ikke synger de samme sange.
”Kom maj, du søde milde” sang vi nu, og sikke godt det lød! Nu skal vi bare en måned   fremad, så passer den perfekt.
Dagens emne var bestemt af Karen. Hun er en ”storyteller” af de helt store, og vi sad og lyttede til hendes beskrivelse af barndommen i Randers for  snart mange år siden!! Hendes beskrivelse af moderen Johanne Marie Bundgaard,der i en periode under krigen og også herefter var Lotte i England, og hendes noget ældre far samt lidt om de søskende, hun knap nok nåede at kende som barn.
Jeg tror, at vi alle, i hvert fald de ældre af os kom til at tænke på vores egen barndom og på alle de ting, vi havde været igennem.
Storegade 14, var stedet, hvor Karen slog sine folder. Hun kunne fra 3. sal følge livet i forretningsgaden, hun kunne beskrive DUFTENE i nærbutikkerne og i opgangen. Kål var noget, hun huskede tydeligt. Hun beskrev trappen til loftet og bagtrappen, arbejdet på chokoladefabrikken, indgangen til de tre retirader, og legekammeraterne, der mest var store børn. I gården kom ofte gårdmusikanter, der fik en skilling pakket ind i avispapir, og der var fyldt med vasketøj. Ludere og alfonser var dagligt udsyn fra Karens værelse, men det tog man sig ikke så meget af. Legeaktiviteterne var mange, og sanglege og tur til Gudenåen og havnen var gode begivenheder, hun huskede.
Der kunne fortælles meget meget mere, men det må være op til ”storytelleren” selv!
Kaffe/the med det skønneste franskbrød og dejligt pålæg på. Ja, og så oven i købet en jordbærtærte, der sagde sparto til det hele. Jo, Benjamin forstod at kræse for os. Under kaffen fik vi aftalt, at det næste gruppemøde skal være i Fruens Løkke hos Kirsten og Palle den 19. maj kl. 19. For øvrigt så vi på Benjamins skab med alle klenodierne om spejderbevægelsen, som han bl.andet har fundet rundt om på loppemarkeder. Det var meget interessant.
Så gik turen ellers hjem til Faaborg i s-i-l-e-n-d-e regn.
Kirsten R.
9. februar 2016
 Et dejligt møde i gruppe 5.
 
Vintergæk og erantis blomstrer, påskeliljer og andre løgvækster står godt og vel oppe ad jorden.
 
Det er tid til et gruppemøde i vores gruppe, der i aften er næsten fuldtallig. Vi havde sat hinanden møde ved Karen, der igen var klar til at være aktiv. Velkommen tilbage, Karen!
 
Vi startede med at godkende mødeplanen, som Palle havde sendt ud. Der var ingen bemærkninger til denne. Sangen til i aften var den kendte ”Vi er børn af sol og sommer”, der straks førte os tilbage til det lille optrin, der blev lavet ved jubilæet i Svanninge Sognegård.
 
Det blev Palles sidste gruppemøde som leder, da han bliver nødt til at sige jobbet fra. Han har fået problemer med sit syn og må tage en pause.
 
Elsebeth, der fra en dejlig strand i Florida havde sagt ja til at indtræde i vores gruppe, fik en SMS fra os, og det er helt i orden, at hun overtager jobbet. Velkommen i gruppe 5, Elsebeth!
 
Vi kunne nu gå videre med dagsordenen, og der var kun rosende ord til overs for den store 75 års jubilæumsfest. Alt klappede, bortset fra, at udvalget ikke kunne styre de danselystne medlemmer, der fik sig en dejlig svingom til Orla Brugs’ gode musik!
 
Der var ingen forslag til det kommende gilderådsmøde, ligesom der heller ikke var kommentarer fra andre medlemmer .
 
Benjamin fortalte nu om det spejdermuseum, han er ved at få opstartet sammen med en spejder fra Aarup. Han har samlet en større mængde spejdereffekter, der nok kunne have interesse for andre gamle spejdere at se.
 
Der findes allerede spejdermuseer rundt i landet i Aarhus, Åbenrå, Ålborg, Esbjerg og Randers, der fører med tre museer. Som I bemærkede, har vi endnu ikke et sted på Fyn, men det kunne jo være, at Benjamin kunne blive den første museumsinspektør her!
 
Hvor skulle dette sted så være? Der er flere muligheder, men de er strandet på, at der ikke er ordentlig isolering, så effekterne ville blive ødelagte. Stedet skulle jo også gerne være lidt naturskønt, så det kunne friste folk til at komme.
 
Det skal være en forening med formand, bestyrelse, vedtægter og stiftende generalforsamling  af hensyn til tilskud fra kommuner og fonde. Det betyder, at der endnu er et godt stykke vej, men klø på, Benjamin. Ideen er brandgod!
 
----og de klippede, og de klippede, og de klippede frimærker. Det blev til en hel æske, som nu vil gå videre til Gitte.
 
Så var der ellers rigtig hyggeligt samvær omkring Karens dejlige kaffebord. Først da klokken nærmede sig 23 tog vi afsked efter en god og konstruktiv aften.

 ses tirsdag den 5. april hos Benjamin. Karen Underholder.
 
Med gildehilsen
 
Kirsten R.

5. november 2015
 Gamle Faaborg - et dejligt møde
Goddag – kom inden for! Kirsten Jansen lukkede os ind i deres flotte lejlighed. Det var jo her Finn Klein boede, og nu var det lavet til en dejlig lejlighed med alt nyrenoveret.

Vi var kun 4, men det må vi vist vænne os til, så vi tog fat på dagsordenen (mødeplanen). Vi kom hurtigt gennem de første tre punkter og nåede frem til aftenens sang. Tro det, eller lad være, vi sang så smukt i den højloftede stue, så vi bliver vist ved med at tage en sang i begyndelsen af mødet.

Så var det gruppelederens tur til at berette. Palle fortalte om, hvordan REMA skal have det, når vi handler ind. Ingen brug af konto 16, men alene varer i udvalg og betaling, når det returnerede leveres tilbage. Vi fik evalueret Fellowshipaftenen i Faaborg Sejlklub, og regnskabsmæssigt gav det et par hundrede kr. i overskud. Vi syntes, at det var en dejlig, men hård aften, og her skal endnu engang lyde en stor tak til Elsebeth, der hele aftenen hjalp os. Jytte Madsen åbnede en jubilæumsgave fra landsgildemesteren. En flot dirigentklokke og et stort til lykke med jubilæet.

På gruppeledermødet med gildeledelsen blev drøftet:
En omorganisering af seniorgruppen samt gruppe 4 og 5 pr. 1. januar 2016, da disse grupper er så få, at det er svært at give medlemmerne tilstrækkelige udfordringer og da de har svært ved at udføre opgaverne, når de har medansvaret for gildemøder.
Vores gruppes forslag om at fejre vores 75 års jubilæum resulterede i, at der blev nedsat en hurtigarbejdende arbejdsgruppe, at arrangementet skulle afholdes sammen med Nytårsgildehallen, at Svanninge Sognegaard var et godt bud på stedet, hvor vi skulle mødes samt at indbydelse til arrangementet kommer i Gildenyt's december nummer og på hjemmesiden, når den er klar.
Vi blev mindet om at gevinster til Julemarkedet skulle have en kvalitet, så vi kunne være bekendt at udlevere dem samt at bemandingsplaner helst skulle indeholde repræsentanter fra alle grupper i hele åbningstiden. Vi har gjort opmærksom på at dette ikke kunne lade sig gøre for vores meget lille gruppe.
Fra landsgildemødet blev b. a. orienteret om, at 7 gilder var lukket i foreningsperioden. Det er altså vigtigt, at vi åbner gilderne mod yngre kræfter.
 
KFUM spejderne gæster os i FFV’s kantine, men desværre kommer der kun to fra gruppen.

 Der var orientering om julemarkedet, der foregår i Herregårdscentret fredag/lørdag første weekend i december. Vi meldte os til som hjælpere, og håber på et rigtig godt julemarked ligesom sidste år.

Nu var det Gretes tur til at fortælle, og hvad var vel mere naturligt end at berette om ”Det frivillige Danmark”, om de mange frivilliges arbejde uden at få løn for det. Ingen kunne jo som Grete fortælle om, det arbejde, som afdelingschef i Ældresagens frivilligafdeling, Lars Linderholm, har beskrevet i sin artikel i Ældresagens blad. Over 17.000 frivillige arbejder i øjeblikket med ønsket om at involvere sig i andre mennesker, at bidrage med aktiviteter, der giver ekstra kvalitet i hverdagen. Frivillige kan skabe en kontakt og et nærvær mellem mennesker, som det er svært at opnå i professionelle relationer. Det er lettere at være fortrolig med en besøgsven, der kommer for hyggens skyld end med den professionelle plejer, der lige har hjulpet med badet.
 
Top tre over aktiviteter med flest frivillige i 2014 var 1.697 IT undervisere, 4.750 besøgsvenner og 1.163 tryghedsopkaldere, så det er dejligt at så mange har fundet glæde ved arbejdet.

Grete nævnte de mange aktiviteter, hun deltager i, med udflugter, frokoster i anledning af højtider, sangeftermiddage og udflugter. Fælles for dem alle er, at du altid får noget igen!!

 Så skulle der klippes! Nej, ikke håret, men frimærker, og vi klippede og klippede, lige til Kirsten J. inviterede til et dejligt kaffebord med æbleflæsk, leverpostej, pølser og oste. Afslutningsvis serverede hun en skøn lagkage, så jeg tror, at alle var vel mætte, da vi pænt takkede af for et rigtig dejligt gruppemøde.
 
ses tirsdag den 5. april kl.19.90 hos Benjamin. Karen Underholder.
Kirsten R
17. september 2015
Gruppen består indtil nytår kun af 5 medlemmer, og 4 var mødt til aftenens gruppemøde på Engvej.
 
Vi startede med at drøfte gruppen, som det nok bliver vanskelig at samle, trods en fyldig dagsorden udsendt i god tid af Palle. Vi drøftede fordele og ulemper ved en sådan plan, som de erfarne gruppemedlemmer ikke havde oplevet tidligere i andre grupper. Der var enighed om, at afviklingen af vore møder ikke måtte blive for stift. Selvfølgelig skal der også være tid til hygge og snak, og det blev der også!!
 
Kirsten R. blev valgt til referent, dagsordenen blev godkendt. Referatet for augustmødet blev godkendt.
 
Punktet orientering havde flere ting fra gruppelederen, der skulle med til mødet med gruppeformænd og gildeledelse hos Jytte den 12. oktober. Bl. a. vores gruppestørrelse især i forbindelse med praktiske arrangementer.
 
Fellowshipday den 20. oktober var vores første større arrangement. Det afholdes sammen med Ringegildet. Mødet er henlagt til Faaborg Sejlklubs klubhus, da bibliotekskøkkenet ikke er stort nok. Palle og Kirsten ser på lokalet sammen med gildemesteren før mødet.
Nu var det Kirsten J., det tog os med på en spændende tur, hvor vi hørte om Skotten Alexander Fleming – opdageren af lysozym og penicillin.
 
AF var først ansat på et shippingkontor, inden han begyndte at studere til læge på Sct. Marys Medical School ved Londons Universitet.
 
I 1921 var AF angrebet af en slem forkølelse, og da han sad og arbejdede med nogle skåle, hvor der voksede forskellige bakteriestammer, løb noget næsesekret ned, og noget senere opdagede han, at nogle af bakterierne var døde. Det kunne meget vel være stoffet fra hans forkølede næse, der forårsagede dette!!
 
Det bakterieopløsende stof, der havde et enzyms egenskaber, kaldte AF losozym.
 
Han fandt ud af, at stoffet findes i f.eks. spyt, hud, neglevæv og hår. At levende væsener indeholder stoffer, der kan bekæmpe mikroorganismer kan være forståeligt, for hvordan kunne mennesket f.eks. eksistere, hvis ikke kroppen har forskellige forsvarsmekanismer mod invasion af fremmedlegemer.
 
I 1928 opdagede AF, at skimmelsvampen penicillium notatum udskiller et stof, der kan dræbe sygdomsfremkaldende bakterier som stafylokokker, streptokokker, meningokokker og gonokokker.
 
Det opdagede stof viste sig at kunne indsprøjtes i den menneskelige organisme uden synderlige bivirkninger. Opdagelsen af penicillin er en af lægevidenskabens største opfindelser.
 
Det var et meget interessant ”foredrag” som Kirsten J. fortalte for os, og det gav sandelig anledning til en lang videre diskussion om penicillin og brugen deraf.
 
Aftenen var næsten til ende. Nu manglede vi kun det skønne kaffebord, som Grete havde disket op med.
 
Vi nåede det hele, og jeg vil håbe, at alle var enige om, at det slet ikke var så ”slemt”, at Palle havde forberedt aftenen, før vi mødtes.
 
Næste gruppemøde er den 5. november hos Kirsten J. .Grete vil underholde os med et nyt emne.
 Kirsten R.

25. august 2015
Første møde blev holdt hos Kirsten og Palle Røssel den 25. august. Palle havde taget initiativ til mødet og havde på forhånd udsendt dagsorden med mere. Benjamin havde meldt afbud.
Palle blev udnævnt til gruppe formand. Grete tog referat, og fremover skiftes Karen, Kirsten R. og Grete til dette. Palle deltager ved Friluftsrådets møde den 31/8.
Da Gildet har 75 års jubilæum den 16/11-2015, har gruppe 5 bedt Palle om at tage det op på mødet hos Jytte 12/10. Se i øvrigt på hjemmesiden under HISTORIE.
Den ny gruppe præsenterede sig for hinanden og det var meget givende. Gruppen blev enig om, at skiftes til at finde et emne og ved næste møde, som holdes hos Grete C., Engvej 36, den 17. september kl. 19.30, er det Kirsten J. der vil fortælle om et eller andet. Det glæder vi os til.
Med Gildehilsen
Grete Christensen
Back to content | Back to main menu