Gruppe 6 - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Gruppe 6

Om gildet > Nyt fra grupperne > Grupper 2015/2017
Medlemmer
Per Frank
Birgitte Møller
Ulla Jacobsen
Jørn Stensdal
Marie Jakobsen
Erika Bløcher
23. november 2016
         
Vi holdt   eftermiddagsmøde hos Erica d.23./11 efterfulgt af en Odensetur til   Fredslysgudstjenesten i Domkirken i  Odense .
  
  
Startede med   en dejlig frokost og  hyggesnak. Derefter planlægning af kommende møder:   Dato:7/12  kl. 1800 :  julemøde hos Gitte (med ægtefæller)       
  
Dato:15/12    kl.19.30: Julegildemøde i Det gamle Bibliotek) medbr.evt.ledsager og   pakker.
  
Dato:10/1   2017  kl.18.00 :Nytårsgildehal i d.gl.bibliotek . Se venligst den   udsendte indbydelse. Der er tilmeldingsfrist d. 3/1 .Husk
  
Invitation af    en gilde-interesseret ven/veninde, du vil have med som gæst til denne   aften.
  
  
Vi   detailplanlægger denne aften hos Gitte d.7/12  (NB: Maden er bestilt!)
  
Så fulgte   kaffe og lækker kage samt snak om Gildets fremtid , ønske om flere   gildebrødre,  om ridderoptagelse, om nye idèer etc.
  
Vedr. julemarked-planlægningen havde ingen fået   bemandingsplanen endnu – den kommer måske i morgen! Marie beretter om mange   gode gevinster og gaver til boderne.                                                                                  Ref:   Gitte M.
17.februar 2016
         
Gruppe 6   holdt møde d.17.febr.(fra kl.12.30) hos Gitte. Vi er enige om at holde   dagsmøder i stedet for aften-dito-, det er en rigtig god seniorbeslutning.
  
  
Der blev   planlagt Gule ærte-bespisning m.v. til Gildetinget d. 15.marts i det gamle   bibliotek.
  
  
Så var det   frokosttid – afsluttedes med kaffe + kage og snak om løst og fast fra såvel   gildet som by som omegn. Herefter underholdt Gitte om det nordvestfynske gods   Gyldensteen, om dets historie fra 1400-tallet til i dag, hvor Åge V.Jensens   Naturfond har købt det store strandområde og genoprettet den oprindelige   natur langs kysten.
  
  
Nu kan   offentligheden - (foruden forskere) opleve områderne fra før 1871, hvor man   drænede og opdyrkede for at få mere landbrugsjord, og indtil nu hvor   områderne fra før – genoprettes.
  
Herefter vil   fremtiden afsløre indflydelsen af natur, klima etc. på et kystområde som   dette. I øvrigt er der tale om et Ramsa-rområde
  
Gitte M
17. november 2015
Gruppemøde hos mig den 17 november 2015.11.19
Vi manglede Per men ellers var alle mødt.

Vi startede med at huske hinanden på at melde sig til hjælp ved julemarkedet.
Tilmelding til næste møde hos Ole på Langeland, som bliver en julefrokost d. 4 dec.
Snakkede om skemaet med hensyn til vores Blad og vi krydser af hver for sig, da vi alle har forskellige meninger om dette.

Derefter til aftenens emne som Ole stod for. Han havde valgt at fortælle om Juulskov, som er en gammel gård. Den nævnes første gang i 1365 og ligger 6 km vest for Nyborg i Kullerup Sogn, Vin-dinge Herred, Ørbæk Kommune.
Hovedbygningen er opført i 1590 ved Domenicus Badiaz, ombygget i 1797 og igen efter en brand i 1862. Juulskov Gods er på 187 hektar. Den Nuværende ejer er Ole Clemmensen/ Erik Willadsen (2007-)

Det spøger på godset, men det får I ikke at vide, men det findes på nettet, hvis I har lyst til at læse mere om stedet.

Derefter fik vi kaffe og en god snak om lidt af hvert.
Gildehilsen Marie
7. oktober 2015
Onsdag d. 7/10 holdt vi møde hos Ulla.

Gitte startede med at fortælle om Fellowship dagen. Hun kunne ikke selv komme, så hun havde fået Margit til at læse budskabet op. Så havde vi en snak om Fredslyset, som i år ikke kommer med tog, men i bil, da DSB har meddelt at de ikke vil have "åben" ild i toget.

Aftenen fortsatte med at Erika fortalte om Lundsgård, som ligger smukt ved Storebæltskysten få kilometer syd for Kerteminde.

Vi sluttede af med kaffe og snak om lidt af hvert.

Vores næste møde er hos Marie d. 17/11.
Hilsen
Ulla

2015
Konstituerende møde
Det første møde i gruppe 6 blev indledt med et kulturelt indslag af de mega store. Der var indkommet en invitation til orgelindvielseskoncert i Haastrup Kirke i anledning af, at orglet var blevet renoveret og udbygget, så det kunne noget mere, end vi er vant til fra et lille landsbykirkeorgel.

Kirkens organist, Silja, og menighedsrådsmedlem og organist Anna Margrethe Laulund sørgede for underholdningen med forskellige prøver på, hvad orglet formåede med alt fra både gamle dage og nutidig orgelmusik. Ind imellem fortalte Anna Margrethe den undrende skare om orglets funktioner og historie. Vi fik set på det rent tekniske. Ind imellem de rene orgelstykker sang vi forskellige sange og salmer. Efter koncerten, som var en rigtig god oplevelse, måtte vi styrke os med forfriskninger, som menighedsrådet sponserede.

Gruppen, som var mødt næsten fuldtallig op – vi manglede kun Birgitte, der måtte melde afbud – forlod dog den opløftede skare for at fuldføre resten af mødet hos Per.

Her blev vi mødt med flere forfriskninger fra den hjemlige vingård samt lidt brød og ost for at fremkalde en naturlig tørst og få fyldt mavesækken op med også fast føde. Vi skulle jo ikke ledes i direkte fordærv.

Vi fik dog ordnet de faste punkter som sådan et konstituerende møde fordrede.

Per blev valgt til gruppeleder og blandt de emner, som gruppen kunne beskæftige sig med, var der stemning for ture på Øhavsstien. Medlemmerne i gruppe 6 er dog særdeles aktive folk, så det var vanskeligt lige at finde en dag, hvor alle kunne. Indtil det kan lade sig gøre, vil vi dog finde ud af noget om nogle af de herregårde, som man ikke havde hørt om tidligere. Der ligger jo en eller flere herregårde i ethvert sogn.

Efter en lækker sommerfrugttærte, som Laila havde kreeret, til kaffen fandt vi dog mødedage frem til jul. De næste møder er den 7. okt., 17. nov. og 6. dec.
Referent:
Per.

Back to content | Back to main menu