Kontakt - Sct Georgs Gildet i Faaborg

Go to content

Main menu:

Kontakt

Om gildet
Gildeledelse

Gildemester fra 24.april 2017
Birgitte Møller
Svendborgvej 204
5600 Faaborg
62613846
Gildekansler
Jan Wolffhechel
Vøjstrupvej 26
5672 Broby
Gildeskatmester
Vibeke Bargsteen
Strandgade 77
5683 Haarby
Herolder
Kirsten Fuglsang
Inger Birkemose
Hans Rasmussens Have 49
Fruens Løkke 159
31 90 04 03
62 61 77 40
Protokolfører
Per Frank
Møllegyden 7, Jordløse
5683 Haarby
47720201
Faneherolder
Sven Bredmose
Benjamin Hansen

Suppleant:
Per Frank
Henrik Stengårdsvej 10
Østergaardsvej 11B
5683 Haarby
Møllegyden 7, Jordløse
5683 Haarby

40 47 31 06/ 62 61 84 60
22 17 36 61

47720201
Revisorer  
Elsebeth Glasdam
Jørn Stensdal
Fritsdalvej 2A
Hornegyden 15
23 74 66 46
29 72 23 65
Revisorsuppleant
Bent Ravn
Ravnebjerg 8
62610626
Redaktør &
Ridderrepræsentant
Erik Bargsteen
Strandgade 77, 5683 Haarby
64731737 -
Ridderudvalg
Erik Bargsteen
Randi Rasmussen
Jytte Madsen  
Strandgade 77. 5683 Haarby
Mosetoften 11
Ørbæklunde 2, Haastrup
62611585
21 35 59 37
PR-Medarbejder
Kirsten Røssel
Suppleant
Inger Birkemose
Fruens Løkke 61

Fruens Løkke 159

62 61 77 40
International kontakt (GMI)
Elsebeth Glasdam
Fritsdalvej 2A
23 74 66 46
Frimærkelauget
Birgitte Møller
Svendborgvej 204
62613846
Gildets Uddannelses-
medarbejder(GU)
Randi Rasmussen
Mosetoften 11
62611585
Uddannelsesudvalg
Randi Rasmussen
Marie Jakobsen   
Mosetoften 11
Svendborgvej 64
66263217
42611585
Arkivar
Jytte Hjort Madsen
Ørbæklunde 2, Haastrup
21 35 59 37
"Solskinskassen"
Marie Jakobsen  
Revisor
Hartvig Fritzen
Svendborgvej 64

Toldertoften 3F
42611585

62 61 34 13
Webmaster
Palle Røssel
Fruens Løkke 61
Ældreudflugt
Grethe Christensen  
Birthe Ravn
Kirsten Røssel
Engvej 36
Ravnebjerg 8
Fruens Løkke 61
22 76 19 40   
62610626
62619074
Kræmmerbod
Randi Rasmussen
Marie Jakobsen
Mosetoften 11
Svendborgvej 64
62611585
62632174
Julemarked
Karen Mikkelsen
Sven Bredmose
Jan Wolffhechel

Kirsten Bundgaard   
Jytte Hjort Madsen
Tangmosen 22
Henrik Stengårdsvej 10
Vøjstrupvej 26
5672 Broby
Saugstedlund 42
Ørbæklunde 2, Haastrup

62 61 36 43
40 47 31 06/ 62 61 84 60
62631515/ 30401709

21 27 37 92
21 35 59 37
Back to content | Back to main menu